Tăng cường tiếp cận các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe đến người nghèo

Theo báo cáo của Bộ Y tế, tính đến tháng 8/2019, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 89,6% , hoàn thành trước bốn năm so mục tiêu Quheofốc hội đặt ra là đến năm 2020 đạt ít nhất 80% dân số tham gia BHYT. Đây là kết quả nổi bật nhất trong quá trình thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm tăng cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế cho người nghèo, người cận nghèo .

Báo cáo về những kết quả sau sáu năm thực hiện Nghị quyết số 76 /2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 24/62/2014 tại kỳ họp thứ bảy cho thấy, công tác nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và chính sách BHYT rất được chú trọng quan tâm, nâng cao chất lượng, bảo đảm tăng cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế cho người nghèo, người cận nghèo.

Các bác sĩ khám cho người nghèo. Ảnh: Báo Dân sinh

Tính đến năm 2018 có 2.308.000 người thuộc hộ cận nghèo tham gia BHYT, (chiếm khoảng 95,3%); năm 2019 có 2.327.000 người thuộc hộ cận nghèo tham gia BHYT (chiếm khoảng 96%), vượt chỉ tiêu đề ra. Riêng năm 2019 đã sử dụng khoảng 32.300 tỷ đồng chi sự nghiệp y tế (chiếm khoảng 35%) để hỗ trợ người nghèo, các đối tượng chính sách tham gia BHYT, góp phần đạt tỷ lệ 89,6% dân số tham gia BHYT vào tháng 8/2019 (hoàn thành trước bốn năm so mục tiêu Quốc hội đặt ra là đến năm 2020 đạt ít nhất 80% dân số tham gia BHYT).

Ngoài ra, cơ sở vật chất của các trạm y tế xã từng bước được đầu tư nâng cấp. Đến hết năm 2019, đã có 90,2% số trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sĩ làm việc, tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế là 91,4%, hơn 90% số xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh BHYT, đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết 76 đề ra.

Để đạt được kết quả trên là do phần lớn các địa phương đều xây dựng chính sách giảm nghèo đặc thù và có chính sách hỗ trợ thêm mức đóng thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo từ các nguồn kinh phí tại ngân sách địa phương và các tổ chức khác, ngoài phần được ngân sách hỗ trợ 70%.

Riêng tại Hà Nội đã thực hiện hỗ trợ được người nghèo, cận nghèo 100% mức đóng BHYT. Tại Bình Dương ngoài việc hỗ trợ 100% thẻ BHYT  cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, từ ngày 1/5/2019 đến 13/1/2020 còn hỗ trợ BHYT cho nhóm học sinh, sinh viên tới 30% ngoài mức hỗ trợ tối thiểu 30% từ ngân sách Nhà nước, đối với nhóm hộ gia đình nông - lâm - ngư nghiệp có mức sống trung bình, ngoài phần ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng theo quy định; đối với thành viên hộ gia đình tham gia BHYT chưa được hỗ trợ từ ngân sách, được hỗ trợ thêm 20%; người nhiễm HIV khi tham gia BHYT được hỗ trợ 100%.

Tại Vĩnh Phúc, hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, như: hỗ trợ cho 100% người cận nghèo tham gia BHYT từ năm 2013; hỗ trợ phần cùng chi trả khám, chữa bệnh BHYT, tiền ăn, tiền đi lại cho người nghèo, người bị ung thư, chạy thận nhân tạo khi điều trị nội trú; ban hành Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2014-2015 và 2020; cấp thẻ BHYT cho người nghèo, người cận nghèo và người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn...

Người có thẻ BHYT được khám, chữa bệnh trái tuyến tại các bệnh viện tuyến huyện trên toàn quốc, được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh. Đồng thời, mở thông tuyến khám, chữa bệnh BHYT đến tuyến tỉnh và tuyến Trung ương trong phạm vi cả nước đối với người thuộc hộ gia đình nghèo và người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, người đang sinh sống tại các xã đảo, huyện đảo...

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe đến người nghèo, cận nghèo vẫn còn một số hạn chế về  chất lượng khám, chữa bệnh BHYT vẫn chưa đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, nhất là tại y tế tuyến cơ sở. Mặc dù ngân sách hỗ trợ tới 70% mệnh giá thẻ nhưng nhóm người có thu nhập thấp, đời sống nhiều khó khăn, khả năng tham gia BHYT và nhận thức của nhiều hộ gia đình về chính sách BHYT còn hạn chế, tư tưởng đến khi ốm đau sẽ tham gia BHYT. Các địa bàn nghèo phần lớn thuộc các tỉnh nhận hỗ trợ, phân bổ từ ngân sách Trung ương cho nên việc bố trí ngân sách địa phương để đầu tư cho các trạm y tế cấp xã hiện rất khó khăn.

Theo Nghị quyết 76, phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm xuống dưới 3% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020; hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo, phát sinh nghèo. Thời gian tới để tiếp tục hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo, các bộ, ngành, địa phương đang tăng cường đẩy mạnh các giải pháp, triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách giảm nghèo. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ về y tế, hỗ trợ hộ cận nghèo tham gia BHYT, bảo đảm tăng cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, người cận nghèo.

Phương Châu