Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới

Sáng 1-7, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa đã khai mạc Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới.

Dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Kỳ - Nguyên Giám đốc Trung tâm Đại biểu dân cử Quốc hội, Chuyên gia tư vấn độc lập về giới và trên 150 đại biểu, là lãnh đạo phòng lao động – thương binh và xã hội các huyện, thành phố, cán bộ làm công tác lao động - xã hội các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

Bà Nguyễn Thị Kỳ chia sẻ về công tác bình đẳng giới

Bà Nguyễn Thị Kỳ chia sẻ về công tác bình đẳng giới

Tham dự tập huấn các đại biểu đã được phổ biến một số nội dung về: Kiến thức chung về bình đẳng giới; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân trong việc thực hiện và bảo đảm bình đẳng giới; các hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, y tế; các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới…

Quang cảnh buổi tập huấn

Quang cảnh buổi tập huấn

Thông qua Hội nghị tập huấn, các học viên được cập nhật, nâng cao kiến thức về bình đẳng giới; nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đồng thời, từng bước kiện toàn đội ngũ làm công tác bình đẳng giới cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới…

Các đại biểu thảo luận nhóm tại lớp tập huấn

Các đại biểu thảo luận nhóm tại lớp tập huấn

Được biết, lớp tập huấn sẽ diễn ra hết ngày 2-7.