Tập huấn nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thực hiện Quyết định số 520/QĐ-BTP ngày 05/3/2019 ban hành Kế hoạch năm 2019 của Bộ Tư pháp thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; Quyết định số 4541/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ngày 15/11/2019 phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn tại tỉnh Hà Tĩnh, ngày 25/11/2019, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh, UBND huyện Hương Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn về nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho hơn 300 đại biểu gồm: lãnh đạo UBND, công chức tư pháp hộ tịch của 32 xã, thị trấn; 241 tổ hòa giải, người có uy tín trong cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do đồng chí Đ/c Lê Vệ Quốc - Vụ trưởng Vụ PBGDPL làm Trưởng đoàn, các thành viên trong đoàn bao gồm: Đ/c Uông Ngọc Thuẩn và Đ/c Phan Hồng Nguyên - Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL, các đồng chí lãnh đạo Phòng, chuyên viên thuộc Vụ PBGDPL-Bộ Tư pháp.
Tham gia Hội nghị còn có đồng chí Lê Viết Hồng - Giám đốc Sở Tư pháp, đồng chí Trần Văn Kỳ - Bí thư Huyện ủy, đồng chí Lê Đức Hùng- Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn, các đồng chí thuộc Sở Tư pháp, các phòng, ban thuộc UBND huyện, lãnh đạo UBND xã, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch, tuyên truyền viên và hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn huyện Hương Sơn.


Đ/c Lê Viết Hồng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh phát biểu chào mừng Hội nghị

Nhận thức tầm quan trọng của Công ước đối với công tác đấu tranh chống các luận điệu vu cáo, xuyên tạc về việc tra tấn, ép cung dùng nhục hình đối với người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân của các thế lực thù địch chống phá Nhà nước ta, ngày 7/11/2013, Việt Nam đã ký tham gia Công ước của Liên hợp quốc về Chống tra tấn. Tại hội nghị, các đại biểu đã được TS. Mạc Thị Hoài Thương, Giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội giới thiệu một số nội dung cơ bản của Công ước Chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; đưa ra các ví dụ cụ thể để phân tích hành vi tra tấn, có sự trao đổi, chia sẻ các nội dung của Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn, làm rõ một số vấn đề của các đại biểu tham dự hội nghị quan tâm.


Các đại biểu tham dự Hội nghị

Cũng tại buổi tập huấn các đại biểu đã được thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở từ đó nâng cao kỹ năng, kiến thức hòa giải cho các hòa giải viên. Các đồng chí Lãnh đạo Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp đã trực tiếp lắng nghe kiến nghị, đề xuất và giải đáp các vướng mắc trong thực tiễn công tác của các công chức Tư pháp hộ tịch và hòa giải viên liên quan đến các lĩnh vực hòa giải ở cơ sở và phổ biến, giáo dục pháp luật.


Lãnh đạo vụ PBGDPL -Bộ Tư pháp giải đáp vướng mắc, kiến nghị, đề xuất
của đại biểu tham gia Hội nghị

Thay mặt UBND huyện Hương Sơn, đồng chí Lê Đức Hùng- Phó Chủ tịch huyện cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ Tư pháp đối với huyện Hương Sơn, đồng thời mong muốn trong thời gian tới Bộ Tư pháp tiếp tục tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo công tác hòa giải ở cơ sở và PBGDPL để nâng cao chất lượng các hoạt động này. Đồng chí cũng yêu cầu UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện trong thời gian tới tiếp tục chú trọng thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL và hòa giải ở cơ sở, đặc biệt tuyên truyền sâu rộng Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho Nhân dân tại địa phương.
Thông qua hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được cung cấp kiến thức cần thiết để tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn huyện Hương Sơn, góp phần đưa chính sách bảo vệ quyền con người đi vào cuộc sống ngày càng thực chất, hướng tới xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, dân chủ, văn minh, kiến tạo, phục vụ trên địa bàn huyện./.

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật