Tập huấn xây dựng cơ chế điều phối liên ngành trong cung cấp dịch vụ cho người bị bạo lực giới

Mới đây, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Ninh, Trung tâm Công tác Xã hội Quảng Ninh tổ chức lớp tập huấn về “Xây dựng cơ chế điều phối liên ngành trong cung cấp dịch vụ cho người bị bạo lực giới".

Chương trình nằm trong khuôn khổ Dự án do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ thông qua Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) về “Xây dựng mô hình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực đối với Phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam”.

Tham gia tập huấn có gần 30 học viên là cán bộ các cấp tỉnh, huyện, xã của các ngành liên quan đến cung cấp dịch vụ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái tại Quảng Ninh bao gồm ngành Công tác xã hội, Y tế, Công an và Tư pháp.

Các học viên tham dự buổi tập huấn.

Các học viên được giới thiệu và cung cấp nội dung về Quyết định số 2996-QĐ-UBND về ban hành quy chế điều phối liên ngành phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, xâm hại trẻ em được Ủy ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ninh ban hành ngày 6/9/2021.

Quy chế nhằm đảm bảo việc phòng, chống bạo lực giới, xâm hại trẻ em được thực hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, tránh chồng chéo và hạn chế khoảng trống; nâng cao trách nhiệm giải trình của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân trong thực hiện quy trình điều phối và trong từng hoạt động phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp, xử lý bạo lực giới, xâm hại trẻ em. Đồng thời huy động nguồn lực, tập trung giải pháp nhằm phát huy tối đa hiệu quả cung cấp các dịch vụ thiết yếu hỗ trợ người bị bạo lực giới, trẻ em bị xâm hại.

Năm 2021 là năm đầu giai đoạn triển khai thực hiện các Quyết định, Nghị quyết của Chính phủ và của tỉnh Quảng Ninh về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030. Cơ chế điều phối liên ngành cấp tỉnh lần đầu tiên được thí điểm tại Việt Nam nhằm tạo cơ sở pháp lý cho quá trình cung cấp dịch vụ hỗ trợ, đảm bảo người bị bạo lực giới được hỗ trợ hiệu quả, kịp thời. Đặc biệt tại Quảng Ninh, việc nỗ lực xây dựng mô hình Ngôi Nhà Ánh Dương hướng đến cung cấp dịch vụ một cửa cho người bị bạo lực giới trên địa bàn.

(thoidai.com.vn)