Thái Bình chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công qua hệ thống Bưu điện từ tháng 5/2022

Sau một năm thực hiện thí điểm việc chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công với các mạng (NCC) qua hệ thống Bưu điện ở hai huyện (Quỳnh Phụ và Thái Thụy) có hiệu quả. Từ tháng 5/2022 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Thái Bình đã ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh Thái Bình tiếp tục thực hiện công việc chi trả trên địa bàn toàn tỉnh (với 260 xã, phường, thị trấn).

Để thực hiện công việc này, từ tháng 5/2021 Sở LĐ-TB&XH đã ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh Thái Bình thí điểm việc chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng qua hệ thống Bưu điện cho trên 17 nghìn đối tượng NCC, thân nhân NCC, với tổng số tiền chi trả gần 35 tỷ đồng ở hai huyện (Quỳnh Phụ và Thái Thụy).

Đánh giá kết quả sau một năm thực hiện thí điểm việc chi trả trợ cấp ưu đãi NCC qua hệ thống dịch vụ Bưu điện, ông Nguyễn Văn Trường, Phó giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Thái Bình cho biết: " Việc thực hiện chi trả thông qua hệ thống dịch vụ Bưu điện cho thấy sự tách bạch trong việc xét duyệt trợ cấp và tổ chức chi trả; thúc đẩy nhanh quá trình xã hội hóa các dịch vụ công; phân định rõ chức năng quản lý nhà nước với chức năng phục vụ xã hội; tạo thuận lợi trong kiểm tra, giám sát; minh bạch, kịp thời trong chi trả, đảm bảo an toàn nguồn tiền chi trả; giảm áp lực cho cán bộ huyện và xã, nâng cao hiệu quả quản lý, xét duyệt hồ sơ của cán bộ LĐ-TB&XH các xã, thị trấn.

Chi trả trợ cấp Người có công qua Bưu điện

Giảm được rủi ro trong quá trình nhận tiền từ cán bộ huyện về xã cấp phát cho đối tượng thụ hưởng tại xã, thị trấn... ".

Theo bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Giám đốc Bưu điện tỉnh Thái Bình, trước khi triển khai thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi NCC, chúng tôi đã quán triệt đến tất cả cán bộ, nhân viên của ngành là phải hết sức trách nhiệm. Bởi đây không đơn thuần là dịch vụ trả tiền, mà còn là trách nhiệm chăm sóc, đền ơn đáp nghĩa đối với NCC. Sau 1 năm triển khai, việc chi trả trợ cấp qua bưu điện đối với NCC đã đi vào nền nếp. Việc chi trả được tiến hành từ ngày 5 - 9 hàng tháng tại 86 điểm thuộc 73 xã, thị trấn. Tuy nhiên, do nhân viên bưu điện chưa hiểu hết các quy định của chính sách ưu đãi NCC nên khi có kiến nghị, thắc mắc về chính sách, họ khó khăn trong việc trả lời và xử lý các tình huống phát sinh. 

"Trong thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với ngành LĐ-TB&XH và các địa phương để nắm thông tin đối tượng; bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho nhân viên làm công tác chi trả. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, phương án chi trả cụ thể và phối hợp thông tin sâu rộng đến NCC; bố trí 572 nhân viên trực tiếp chi trả tại 286 điểm chi trả  ở 260  xã, phường, thị trấn để đảm bảo kịp thời, đáp ứng sự hài lòng của NCC. Đơn vị cũng sẽ mở rộng chi trả tận nhà cho những người già yếu, ốm đau, bệnh tật không có người thân nhận thay. Bưu điện cam kết thực hiện việc chi trả đảm bảo an toàn, chính xác, minh bạch và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ” - bà Oanh cho biết.

(baodansinh.vn)