Thái Bình tập huấn nâng cao nhận thức về công tác tôn giáo, nhân quyền

Sáng ngày 2/10, ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền tỉnh Thái Bình dự Hội nghị tập huấn công tác tôn giáo, nhân quyền năm 2020 do Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Công an tỉnh tổ chức.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Tiến Thành khẳng định: Thời gian qua, công tác tín ngưỡng, tôn giáo và nhân quyền đã được các cấp ủy trong tỉnh Thái Bình quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. 

Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã xây dựng được mối quan hệ thân thiện, cởi mở với chức sắc các tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; triển khai thực hiện các chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và địa phương; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phối hợp giải quyết các vụ việc phức tạp nảy sinh liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. 

Ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Phương

Ông đề nghị các đại biểu dự tập huấn cần tập trung nghiên cứu, nắm bắt các kiến thức cơ bản nâng cao nhận thức về công tác tôn giáo, nhân quyền, cập nhật kịp thời các thông tin, văn bản liên quan, góp phần thiết thực phục vụ nhiệm vụ trong thời gian tới.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn. Ảnh: Xuân Phương

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt các chuyên đề: Dân chủ, nhân quyền trong quan hệ quốc tế và kinh nghiệm đấu tranh đối ngoại trong lĩnh vực dân chủ, nhân quyền; công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên không gian mạng của các thế lực thù địch, phản động vu cáo, xuyên tạc Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền.

Trước đó, ngày 25/6, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tín ngưỡng, tôn giáo, nhân quyền và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Theo đó, 6 tháng đầu năm, công tác tín ngưỡng, tôn giáo và nhân quyền đã được các cấp ủy trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. 

Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã xây dựng được mối quan hệ thân thiện, cởi mở với chức sắc các tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; triển khai thực hiện các chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và địa phương; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phối hợp giải quyết các vụ việc phức tạp nảy sinh liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. 

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo góp phần ổn định tình hình, nâng cao sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, năng lực điều hành, quản lý của Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

Các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã triển khai thực hiện tốt dân chủ trong tổ chức đại hội đảng các cấp, phát huy dân chủ trong quá trình tiến hành các bước quy trình nhân sự, thảo luận văn kiện và tổ chức bầu cử tại các địa phương, đơn vị. 

Phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội để nhân dân được biết, được bàn, tham gia ý kiến, được giám sát, kiểm tra việc xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Kim Hảo