Thái Nguyên tạo sinh kế giúp người dân vươn lên thoát nghèo

Từ 10 năm gần đây, Dự án Đào tạo nghề được triển khai trên toàn tỉnh Thái Nguyên đã mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt với người yếu thế, nhờ tham gia các lớp Đào tạo nghề họ có nghề mới, hoặc tự tạo được việc làm tăng thu nhập ngay ở nơi mình sinh sống. 

Trong thời gian 5 năm gần đây, trên toàn tỉnh có gần 20.000 lao động nông thôn được tuyển sinh và đào tạo nghề, trong đó hơn 7.800 người học nghề phi nông nghiệp; hơn 12.000 người học nghề nông nghiệp. Trong triển khai thực hiện Đề án đào tạo nghề tỉnh luôn quan tâm, ưu tiên, tạo thuận lợi cho người yếu thế được tiếp cận với các thông tin liên quan về nghề học, về thị trường lao động và về đầu ra cho sản phẩm.

Từ năm 2016 đến nay, tại 178 xã, phường, thị trấn thuộc 9 huyện, thị và thành phố có 13.262 lao động nữ; 222 người thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; 6.519 người dân tộc thiểu số; 1.103 người thuộc hộ nghèo; 288 người thuộc diện bị thu hồi đất canh tác, đất kinh doanh; 570 người khuyết tật; 1.036 người thuộc hộ cận nghèo được tham gia các lớp đào tạo nghề.

 Người dân trong xã Đông Cao (TX Phổ Yên), chăm sóc rau màu vụ đông mạnh dạn phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Thực tế trong những năm gần đây, tỉnh đã có nhiều giải pháp đồng bộ trong thực hiện xóa đói giảm nghèo - ĐTN cũng là một trong những giải pháp quan trọng.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho nông dân của tỉnh cho biết: Giai đoạn 2016-2020, số hộ nghèo của tỉnh giảm nhanh, nhất là ở các xã đặc biệt khó khăn, số hộ nghèo đã giảm từ gần 20.000 hộ năm 2016 xuống còn hơn 8.500 hộ hiện nay. Đặc biệt trong đó có 322 hộ thoát nghèo nhờ trong nhà có người tham gia các lớp đào tạo nghề... 

Dự án ĐTN cho nông dân, trong đó có ĐTN cho người yếu thế góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh, đồng thời bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội. Hơn thế, chủ trương ĐTN cho lao động nông thôn không dừng lại ở việc đặt vào tay người nông dân chiếc cần câu, mà trực tiếp góp phần quan trọng trong thực hiện nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động, phù hợp với thị trường lao động trong và ngoài nước.

Nếu như đầu năm 2016, tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh chỉ đạt 58,1%, trong đó 25,4% có văn bằng, chứng chỉ; thì năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo đã đạt 70%, trong đó 30,5% có văn bằng, chứng chỉ.

Theo số liệu tổng hợp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Sau tham gia các lớp ĐTN, có hơn 12.000 lao động nông thôn có việc làm, và khoảng 1/3 trong số đó là người yếu thế. 

Nhiều người yếu thế sau tham gia các lớp ĐTN, đã có nghề mới, hoặc làm nghề cũ nhưng thu nhập tăng cao hơn. Và cùng thời gian, nhiều người được xóa tên khỏi danh sách hộ nghèo, cận nghèo. Đặc biệt có không ít người tàn tật không chỉ tự lo được cuộc sống kinh tế cho bản thân, gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững mà còn có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội.

Vân Anh