Tháng Nhân đạo 2022: “Gắn kết cộng đồng - Lan tỏa hành động nhân ái”

Với chủ đề “Gắn kết cộng đồng - Lan tỏa hành động nhân ái”, Tháng Nhân đạo năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 1-5 đến hết 31-5.

Phiên Chợ Nhân đạo tại 59 tỉnh, thành phố đã được tổ chức trong Tháng Nhân đạo 2020.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, 4 năm qua, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức Tháng Nhân đạo vào tháng 5 hằng năm đạt nhiều kết quả nổi bật. Tổng giá trị vận động trong Tháng Nhân đạo đạt hơn 1.500 tỷ đồng, trợ giúp hơn 3,3 triệu lượt người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn.

Năm nay, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xây dựng kế hoạch triển khai Tháng Nhân đạo 2022 với chủ đề: “Gắn kết cộng đồng – Lan tỏa hành động nhân ái” với các hoạt động như phát động đợt cao điểm vận động nguồn lực vì mục tiêu nhân đạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các giá trị nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ; tăng cường các hoạt động trợ giúp nhân đạo tại cộng đồng, rà soát, đánh giá và tham mưu các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động nhân đạo và tổ chức Hội.

Đặc biệt, Tháng Nhân đạo 2022 là sự kiện để Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khởi động hai Chương trình trọng điểm, xuyên suốt trong nhiệm kỳ XI là “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” và Chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật”. Trong đó, “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” hướng đến hỗ trợ gần 1.250 hộ sống ở ghe, thuyền không bảo đảm điều kiện về chỗ ở, 291 xã đặc biệt khó khăn, bãi ngang ven biển hải đảo thuộc 23/28 tỉnh, thành phố có biển; 90.600 tàu thuyền đánh cá.

Còn Chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” hướng đến một triệu trẻ em suy dĩnh dưỡng thể thấp còi; tập trung trẻ em nghèo, trẻ em người dân tộc thiểu số sống ở khu vực miền núi phía bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, khu vực nông thôn, vùng bãi ngang, hải đảo…

Nguồn lực để triển khai các chương trình, hoạt động trong Tháng Nhân đạo năm 2022 chủ yếu được huy động từ nguồn xã hội hóa, dự kiến lên tới hàng trăm tỷ đồng.

(baodansinh.vn)