Thanh Hóa: Bồi dưỡng kiến thức về nhân quyền cho báo chí và cán bộ quản lý báo chí, quản lý thông tin đối ngoại

Vừa qua, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về nhân quyền cho báo chí và cán bộ quản lý báo chí, quản lý thông tin đối ngoại của tỉnh.

Lớp bồi dưỡng kiến thức về nhân quyền cho báo chí và cán bộ quản lý báo chí, quản lý thông tin đối ngoại các cấp của tỉnh (Ảnh: Báo Thanh Hóa)

Tham dự lớp bồi dưỡng có gần 40 học viên là cán bộ, viên chức, phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh; Trung tâm Văn hóa thông tin, thể thao và du lịch; cổng thông tin điện tử của UBND các cấp và sở, ban, ngành, đơn vị trong tỉnh.

Tại lớp học, các học viên được nghe báo cáo viên của Ban Tôn giáo Chính phủ, Vụ Các tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông, Ban Dân tộc tỉnh truyền đạt các chuyên đề về: Tình hình quyền con người của Việt Nam gần đây; kỹ năng tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên báo chí; nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cấp làm công tác thông tin, tuyên truyền về nhân quyền.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm cập nhật những định hướng, các văn bản, quy định của pháp luật Đảng và Nhà nước liên quan đến nhân quyền hiện nay. Qua đó giúp các cơ quan quản lý báo chí, phóng viên nắm chắc văn bản pháp luật, gắn với luật đạo của tôn giáo tại địa bàn để tuyên truyền phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; xây dựng tin/bài chất lượng để tăng cường ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân về tình hình nhân quyền tại Việt Nam.

Vân Anh