Thanh Hóa tiếp nhận hơn 3 tỷ đồng hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật

UBND tỉnh Thanh Hóa mới đây vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ thực hiện Dự án “Vận động nguồn lực phẫu thuật dị tật cho trẻ em khuyết tật giai đoạn 2021-2025” do tổ chức SAP-VN, Hoa Kỳ viện trợ.

Ảnh minh họa

Ông Nguyễn Văn Thi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa mới đây vừa ký Quyết định Phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ thực hiện dự án “Vận động nguồn lực phẫu thuật dị tật cho trẻ em khuyết tật giai đoạn 2021 - 2025” do tổ chức SAP-VN, Hoa Kỳ viện trợ.

Theo đó, mục tiêu của dự án nhằm hỗ trợ trẻ em mắc các dị tật được phẫu thuật chỉnh hình, được cung cấp các dụng cụ, phục hồi chức năng nhằm cải thiện cuộc sống và giúp các em hòa nhập với cộng đồng.

Địa điểm thực hiện dự án tại Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội tỉnh Thanh Hóa. Thời gian thực hiện từ năm 2021 đến năm 2025. Tổng vốn của dự án là 144.000 USD (khoảng 3,2 tỷ đồng) từ 100% nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Tổ chức Social Assistance Programme For Viet Nam (SAP-VN), quốc tịch Hoa Kỳ.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Dự án “Vận động nguồn lực phẫu thuật dị tật cho trẻ em khuyết tật giai đoạn 2021-2025” do tổ chức SAP-VN tài trợ cho Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa đảm bảo quy định.

Sở Tài chính hướng dẫn Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa thực hiện chế độ quản lý tài chính theo nguyên tắc trong quản lý và sử dụng viện trợ quy định của Chính phủ về việc quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam...

(baodansinh.vn)