Thế nào là Cơ chế đánh giá định kỳ toàn thể về nhân quyền (UPR)?

Cơ chế đánh giá định kỳ toàn thể (hay phổ quát ‐ Universal Periodic Review ‐ sau đây gọi tắt là UPR) về nhân quyền là phương thức giám sát nhân quyền mới được Liên Hợp Quốc thông qua, do HRC thực hiện.

Cơ chế này thay thế cho phương thức hoạt động của CHR trước đây là hàng năm chọn ra những quốc gia có vấn đề nghiêm trọng về nhân quyền để đưa ra xem xét, đánh giá. Với UPR, HRC có thể đánh giá định kỳ việc tuân thủ các nghĩa vụ và cam kết về nhân quyền của tất cả các nước thành viên Liên Hợp Quốc dựa trên các báo cáo từ các nguồn khác nhau.


Ảnh minh hoạ.

Cùng với những cải tổ khác, việc xác lập UPR được Liên Hợp Quốc hy vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng, khắc phục tình trạng chính trị hóa nặng nề trong hoạt động nhân quyền của tổ chức này mà thể hiện ở những vấn đề như tính cấu kết khu vực (regional alliance), sử dụng chuẩn mực kép (double standard), phân biệt đối xử trong lựa chọn và xử lý các tình huống (selectivity), hay tình trạng lợi dụng khe hở của các thủ tục để ngăn chặn việc đưa ra thảo luận những vụ việc bất lợi cho một hay một số quốc gia nhất định.

Theo sách Hỏi - Đáp về nhân quyền