Thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2

Thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 với công dân đã có (hoặc chưa có) CCCD gắn chíp được quy định tại Điều 14 Nghị định 59/2022/NĐ-CP như sau.

Emptyinfographic 7 (5)

(baodansinh.vn)