Thừa Thiên Huế: Hỗ trợ 1 triệu đồng cho mỗi gia đình đang làm ăn sinh sống ở các tỉnh, thành khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Công văn số 8357/UBND-XH về việc hỗ trợ người dân tỉnh Thừa Thiên Huế ở các tỉnh, thành phố khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Hỗ trợ cho lao động tự do ở Thừa Thiên Huế theo Nghị quyết 68/NQ-CP

Để kịp thời hỗ trợ người dân của tỉnh Thừa Thiên Huế đang ở các tỉnh, thành khác (đang áp dụng thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, tỉnh Thừa Thiên Huế thống nhất hỗ trợ mỗi gia đình gặp khó khăn 01 triệu đồng để vượt qua khó khăn trong thời gian phòng, chống dịch bệnh. Hoàn thành việc hỗ trợ trước ngày 30/10/2021.

Đối tượng hỗ trợ là hộ gia đình Thừa Thiên Huế đang làm ăn sinh sống ở các tỉnh, thành khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Để nhận được sự hỗ trợ, người đại diện hộ gia đình đăng ký hỗ trợ trực tuyến tại địa chỉ: https://hotro.huecity.vn hoặc trên ứng dụng HueS hoặc trực tiếp tại UBND cấp xã, cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu tại Biểu mẫu số 01 (thực hiện hàng ngày).

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, kiểm tra các hồ sơ đầy đủ thông tin. Lập danh sách chuyển UBND cấp xã (qua trang điều hành tác nghiệp đa cấp) đồng thời gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, UBND cấp huyện để theo dõi (thực hiện hàng ngày).

UBND cấp xã rà soát, thẩm định danh sách đăng ký hỗ trợ trực tiếp tại cấp xã và danh sách do Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp. Tổng hợp danh sách hỗ trợ đủ điều kiện, thực hiện niêm yết, công khai và có sự tham gia giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã (trong 03 ngày làm việc).

 Hết thời gian niêm yết công khai, trong 01 ngày làm việc, UBND cấp xã lập biên bản kèm theo danh sách đã thẩm định đủ điều kiện trình Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, UBND cấp huyện xem xét hỗ trợ.

Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả thẩm tra, xác minh, đối chiếu hộ khẩu về người đề nghị hỗ trợ, đảm bảo người dân đề nghị hỗ trợ phải thật sự khó khăn, đúng đối tượng và chỉ hỗ trợ 1hộ/lần (Việc xét duyệt thông tin người đề nghị hỗ trợ được thực hiện thường xuyên và liên tục trên hệ thống, đảm bảo hoàn thành xử lý các hồ sơ được đăng ký hỗ trợ trước 17h00 hàng ngày).

Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế chính thức kích hoạt tiếp nhận hỗ trợ công dân Thừa Thiên Huế gặp khó khăn tại TPHCM và các tỉnh, thành phía nam.

Theo đó, người dân Thừa Thiên Huế ở các tỉnh, thành phố phía nam (áp dụng Chỉ thị 16) đang gặp khó khăn, mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 vui lòng đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: https://hotro.huecity.vn.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết, mức hỗ trợ đợt 1 bằng tiền mặt dự kiến sẽ là 1.000.000 đồng/hộ . Tùy tình hình thực tiễn diễn biến dịch, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ xem xét để thông báo các đợt hỗ trợ khác. Các hình thức hỗ trợ khác sẽ được triển khai tùy vào tình hình thực tế tại các địa phương.

Trước đó, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 23/8, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết tỉnh đã thống nhất chủ trương hỗ trợ cho những người dân Thừa Thiên Huế ở TPHCM và các tỉnh phía nam đang gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (hộ nghèo, người già neo đơn, lao động mất việc làm giảm sâu thu nhập, phụ nữ có thai, nuôi con nhỏ, người bệnh tật...) với mức hỗ trợ cho mỗi hộ gia đình 1 triệu đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước và xã hội hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn rà soát, nắm danh sách các hộ gia đình trên địa bàn có con em làm việc tại các tỉnh phía nam đang giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ chịu ảnh hưởng nặng của đại dịch COVID-19, tổng hợp danh sách gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

(baodansinh.vn)