Thừa Thiên Huế tiếp nhận dự án tăng khả năng chống chịu lũ lụt cho cộng đồng

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ký Quyết định phê duyệt tiếp nhận viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dự án “Xây dựng khả năng chống chịu với lũ lụt cho cộng đồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế” do Viện chuyển đổi Môi trường và Xã hội Quốc tế (ISET–Hoa Kỳ) tài trợ; tổng vốn dự án là 1.270.000.000 đồng.

Ảnh minh họa

Theo đó, dự án khi được triển khai sẽ hướng tới mục tiêu đánh giá khả năng chống chịu với ngập lụt tại cộng đồng dễ bị tổn thương thông qua công cụ đánh giá Khả năng chống chịu với lũ lụt (FRMC); xây dựng khả năng chống chịu, tích hợp các kết quả của FRMC vào quá trình lập kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai.

Dự án cũng sẽ hỗ trợ cộng đồng thực hiện một số giải pháp ở quy mô nhỏ ứng phó, dự án thiên tai, như: Đánh giá đầu kỳ nhằm xác định rõ những hạn chế trong công tác ứng phó với thiên tai và một số giải pháp tăng cường khả năng chống chịu; đánh giá cuối kỳ nhằm xác định những thay đổi về khả năng chống chịu với ngập lụt ở mỗi cộng đồng và những yếu tố tác động đến sự thay đổi; tổng kết kinh nghiệm, tổ chức các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thông tin ở cấp vùng và cấp quốc gia cũng như các hoạt động vận động chính sách.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức tiếp nhận và triển khai thực hiện dự án theo quy định.

(baodansinh.vn)