Thực tiễn và kinh nghiệm về công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân

Ngày 9/12, Bộ Công an phối hợp Bộ Tư pháp và Chương trình phát triển Liên hợp quốc, tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng, tập trung nhóm đối tượng yếu thế tại Việt Nam”.

Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ hoạt động năm 2020 của Dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE). Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh vấn đề an ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân đang ngày càng được chú trọng; được một số quốc gia trên thế giới ghi nhận như là quyền riêng tư cần được tôn trọng và bảo vệ.

Hội nghị có sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, chuyên gia trong nước và quốc tế, các doanh nghiệp trên lĩnh vực viễn thông, Intetnet,...

Toàn cảnh hội thảo.

Đặc biệt, dịch bệnh COVID-19 bùng phát đã làm thay đổi chuỗi cung ứng toàn cầu, đẩy nhanh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào phát triển kinh tế xã hội... Trong khi đó, công tác đảm bảo an ninh mạng, bảo mật thông tin cho các hoạt động trực tuyến này chưa được chú trọng, còn tồn tại nhiều lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng và nhận thức của người sử dụng còn hạn chế khiến gia tăng cả về số lượng và quy mô của tình trạng xâm phạm dữ liệu cá nhân trên không gian mạng.

Tại Việt Nam, thời gian qua Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã ban hành và lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, chính sách nền tàng, tạo cơ sở cho nước ta tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thúc đẩy phát triển kinh tế số thông qua quá trình trao đổi số hiệu quả, an toàn. Chính phủ Việt Nam cũng đang tích cực triển khai “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025”, định hướng đến năm 2030” với mục tiêu đưa Việt Nam vào nhóm 50 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử và ban hành Nghị quyết về phát triển Chính phủ điện tử và ban hành Nghị quyết về phát triển Chính phủ điện tử. Trong đó, Bộ Công an chủ trì, xây dựng Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã lắng nghe các chuyên gia trình bày về pháp luật và thực tiễn công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện nay tại Việt Nam và chia sẻ về kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chính sách và thực tiễn bảo vệ dữ liệu cá nhân trên thế giới.

Các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm tại hội thảo.

Qua hội thảo đã có thêm góc nhìn thực tiễn về việc các doanh nghiệp áp dụng các quy định pháp luật để bảo vệ thông tin cá nhân. Theo đó, để công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng đạt được hiệu quả, các cơ quan quản lý Nhà nước cần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và xây dựng các cơ chế quản lý toàn diện để bảo vệ dữ liệu cá nhân; tăng cường phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp để nâng cao nhận thức của mỗi cá nhân sở hữu dữ liệu, đặc biệt là nhóm đối tượng yếu thế khi tham gia sử dụng các dịch vụ trên không gian mạng.

Kết quả của Hội thảo sẽ là cơ sở để Bộ Công an và Bộ Tư pháp nghiên cứu, tham khảo để xây dựng, hoàn thiện Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam.

Thu Hoài