Tiền Giang: “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”

Ngăn chặn và ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em là một khía cạnh quan trọng trong hoạt động của tỉnh Tiền Giang.

Trao thưởng Hội thi tìm hiểu kiến thức, pháp luật về BĐG-PCBL trên cơ sở giới cấp tỉnh năm 2020 (Ảnh: Báo Ấp Bắc)

Trong bối cảnh tình hình đại dịch COVID-19, việc hạn chế đi lại, cách ly xã hội và các biện pháp kiểm soát dịch khác, cùng với những áp lực, căng thẳng kinh tế - xã hội vốn có hoặc gia tăng trong gia đình, đã khiến bạo lực gia tăng, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em là một trong những hành vi vi phạm nhân quyền phổ biến nhất trên thế giới hiện nay, gây ra hậu quả lớn đối với nạn nhân, gia đình và cộng đồng. 

Thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Tiền Giang đã tham mưu UBND tỉnh, phối hợp cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị các cấp trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động. Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực (BĐG-PCBL) trên cơ sở giới năm 2020 (viết tắt là Tháng hành động) được triển khai tổ chức thực hiện trên phạm vi cả nước, xem đây là điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao điểm trong truyền thông về BĐG-PCBL trên cơ sở giới, nhằm tạo sự thay đổi tích cực trong xã hội về thực hiện BĐG-PCBL trên cơ sở giới, với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”.

Kết quả, cấp tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tiền Giang thực hiện phóng sự đặc biệt và xây dựng chuyên trang trên Báo Ấp Bắc tuyên truyền về BĐG và những nội dung liên quan đến PCBL trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng xã hội cùng tạo điều kiện cho phụ nữ và nam giới có vai trò và vị trí ngang nhau, thực hiện tốt BĐG-PCBL trên cơ sở giới trên phạm vi toàn tỉnh.

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch treo các khẩu hiệu tuyên truyền Tháng hành động trên các tuyến đường chính và khu đông dân cư tại trung tâm TP. Mỹ Tho; tuyên truyền, phổ biến về chủ đề, thông điệp và hoạt động hưởng ứng Tháng hành động trên phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở với các hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Bên cạnh đó, cùng với các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức, pháp luật về BĐG-PCBL trên cơ sở giới, thu hút 10 đơn vị tham gia. Thông qua Hội thi nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành tỉnh, cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh; nâng cao vai trò, vị trí của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội, góp phần từng bước xóa bỏ sự phân biệt đối xử về giới trong lĩnh vực của đời sống gia đình và xã hội.

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các huyện, thành, thị ban hành kế hoạch hoạt động và tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động; đồng thời, lồng ghép tổ chức hội thảo, nói chuyện chuyên đề về BĐG-PCBL trên cơ sở giới, góp phần thúc đẩy công tác truyền thông nâng cao nhận thức cho cộng đồng; treo các băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền Tháng hành động theo quy định. Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động. Chỉ đạo đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện và đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn tuyên truyền các nội dung hoạt động Tháng hành động; treo các khẩu hiệu tuyên truyền Tháng hành động trên các tuyến đường chính và khu đông dân cư...

Phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chính sách nói chung và pháp luật, chính sách, quy định liên quan đến bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới nói riêng thông qua chủ đề của Tháng hành động năm 2020 "Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em" gắn với tuyên truyền và thực hiện chủ đề năm 2020 của Hội "An toàn cho phụ nữ và trẻ em"; Tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, kiến thức, kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cho các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em.

Vân Anh