Tiền Giang nâng cao kiến thức bình đẳng giới cho cán bộ, người lao động

Hơn 50 cán bộ, người lao động thuộc các sở, ngành trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được tập huấn nâng cáo kiến thức về bình đẳng giới.

Cán bộ các sở, ngành tham gia lớp tập huấn "Bình đẳng giới thích ứng Biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 tỉnh Tiền Giang".

Trong hai ngày 1 và 2/4, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang phối hợp với Dự án thích ứng, biến đổi khí hậu Đồng bằng sông Cửu Long, Tổ chức hợp tác phát triển Đức (Dự án GIZ MCRP) tổ chức lớp tập huấn "Bình đẳng giới thích ứng Biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 tỉnh Tiền Giang".

Lớp tập huấn có gần 50 đại biểu là lãnh đạo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên -Môi trường; Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Xây dựng; Hội LHPN tỉnh; đại diện Phòng Tài chính -Kế hoạch, Phòng Laođộng - Thương binh và Xã hội11 huyện, thành, thị.

Diễn ra trong 2 ngày, lớp tập huấn do Dự án GIZ MCRP tài trợ, trang bị những kiến thức bổ ích để thực hiện lồng ghép bình đẳng giới, thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trong 5 năm 2021-2025.

Cụ thể, gồm các nội dung tìm hiểu về: giới, giới tính; BĐG-định kiến giới; tiến trình hướng tới BĐG- Công bằng giới; xác định các giải pháp biến đổi khí hậu trong kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh; phân tích giới và thực hành các công cụ phân tích giới; xây dựng giải pháp biến đổi khí hậu trong phát triển kinh tế- xã hội có đáp ứng giới.

(baodansinh.vn)