Toàn dân quyết tâm ngăn chặn tội phạm mua bán người

Mua bán người được Liên hợp quốc xác định là một trong bốn loại tội phạm nguy hiểm nhất, được đưa vào Chương trình phòng, chống tội phạm toàn cầu. Tại Việt Nam, ngày 30/7 hằng năm được chọn là Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người.
Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người. (Nguồn: Báo TG&VN)
Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7: Toàn dân quyết tâm ngăn chặn tội phạm mua bán người. (Nguồn: Báo TG&VN)

(baoquocte.vn)