TP.HCM: Khẩn trương hoàn tất hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

UBND TP.HCM khẩn trương hoàn tất hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn TP (đợt 1, đợt 2, đợt 3) trước ngày 15/1/2022.

UBND TP.HCM vừa ban hành công văn khẩn gửi Sở Tài chính; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức; Công ty TNHH MTV Phát triển phần mềm Quang Trung (QTSC) về việc khẩn trương hoàn tất hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn TP (đợt 1, đợt 2, đợt 3). 

Theo đó, UBND TP.HCM chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất và kết thúc chi hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn TP (đợt 1, đợt 2, đợt 3).

Cụ thể, đối với các địa phương đã hoàn tất việc chi hỗ trợ, UBND TP cho phép tiếp tục thực hiện chi hỗ trợ cho các nhóm đối tượng theo chính sách hỗ trợ của TP nhưng chưa được nhận vì các lý do sau: Người đã được phê duyệt danh sách hỗ trợ nhưng chưa nhận tiền hỗ trợ do bị cách ly y tế hoặc đang điều trị bệnh tại các cơ sở y tế trong thời điểm chi hỗ trợ; người đủ điều kiện hỗ trợ thuộc nhóm 1, 2, 3 và 4 theo quy định tại Công văn số 3181/UBND-VX ngày của UBND TP chưa nhận hỗ trợ do cách ly y tế hoặc đang điều trị bệnh tại các cơ sở y tế trong thời điểm lập danh sách.

Quận 12 lập các chốt lưu động để chi trả tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Việc tổ chức chi hỗ trợ và thực hiện thủ tục quyết toán theo quy định phải kết thúc trước ngày 15/1/2022.

Đối với các địa phương chưa hoàn tất chi hỗ trợ đợt 3 (do chưa cân đối được ngân sách địa phương để thực hiện), UBND TP cho phép tiếp tục thực hiện chi hỗ trợ cho đến hết ngày 15/1/2022.

Đối với những trường hợp đã được phê duyệt danh sách hỗ trợ của đợt 3 mà chưa nhận tiền hỗ trợ do không có mặt tại địa phương hoặc vì lý do khác (trừ các trường hợp được tiếp tục chi nêu trên), UBND TP yêu cầu các địa phương kết thúc hỗ trợ kể từ ngày ban hành Công văn này để thực hiện thủ tục quyết toán theo quy định.

Đối với những trường hợp đã chi nhưng không đúng quy định như trùng diện hỗ trợ, không đúng đối tượng, đã nhận ở địa phương khác... UBND TP đề nghị các  địa phương có trách nhiệm giải thích, vận động người dân hoàn trả tiền hỗ trợ trước ngày 31/1/2022.

Người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 xếp hàng nhận tiền hỗ trợ đợt 3.

UBND TP giao UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức chỉ đạo UBND phường, xã, thị trấn chủ động rà soát lại những trường hợp chi trùng, chi không đúng đối tượng, những trường hợp không còn thực tế có mặt tại địa phương... để đảm bảo việc chi hỗ trợ đúng đối tượng, đúng chính sách, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.  

Khẩn trương rà soát, kiểm tra việc xử lý các phản ánh, khiếu nại của người dân và tập trung giải quyết dứt điểm, thấu đáo để người dân hiểu rõ về đối tượng, điều kiện hỗ trợ và đồng thuận với chính sách hỗ trợ của TP.

(baodansinh.vn)