TP.HCM sẽ hoàn thành hỗ trợ lao động tự do trước ngày 15/8

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cho biết, việc hỗ trợ người lao động tự do lần 2 sẽ hoàn thành trước ngày 15/8.

Ngày 10/8, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cho biết, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội nhiều người lao động, người dân nghèo tiếp tục gặp khó khăn. Vì vậy, TP.HCM tiếp tục triển khai hỗ trợ đợt 2 cho 3 nhóm đối tượng: Lao động thất nghiệp, lao động tự do (không ký kết hợp đồng lao động) và hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Tổng kinh phí hỗ trợ 3 đối tượng trên là 900 tỷ đồng. Nguồn kinh phí từ ngân sách TP và xã hội hóa. Đối với nguồn xã hội hóa, TP kêu gọi vận động trong và ngoài nước, kêu gọi từ sự tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn của đồng bào để người dân TP.HCM sớm trở lại bình thường mới.

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM.

Ông Tấn cho biết, về việc thực hiện gói hỗ trợ lần 2 của TP, tính đến hiện tại, TP đã hỗ trợ 92% lao động bị hoãn việc, nghỉ việc không hưởng lương (52.000/56.000 người), 100% hộ kinh doanh, cá thể dừng hoạt động theo Chỉ thị 16 (5.800/5.800 hộ), 94% hộ tư nhân buôn bán tại các chợ truyền thống trên địa bàn quận - huyện (15.000/16.500 trường hợp), 100% lao động tự do không ký kết hợp đồng lao động (365.394/365.394 người) với kinh phí 576 tỷ đồng.

Về chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp, TP đã hỗ trợ 101.000 đơn vị, tương ứng với 2.300.000 công nhân và tổng kinh phí 1 tỷ 060 triệu đồng.

Đối với chính sách tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí, tử tuất, có 102 đơn vị với kinh phí 218 tỷ đồng cho 22.300 công nhân.

Cán bộ xã, phường lập điểm chi trả lưu động ở từng khu phố để trao tiền cho người dân.

Liên quan đến chính sách cho vay để trả lương người lao động, ông Tấn cho biết, toàn TP có 44 doanh nghiệp đăng kí vay cho 9.600 công nhân với kinh phí 75 tỷ đồng.

Riêng chính sách hỗ trợ hướng dẫn viên thuộc các công ty du lịch (Sở Du lịch) là 6.000 người với kinh phí trên 23 tỷ đồng; chính sách hỗ trợ cho đạo diễn, diễn viên là 139 người với kinh phí trên 500 triệu đồng.

"Sở LĐ-TB&XH đảm bảo các đối tượng trên sẽ được hỗ trợ đầy đủ, không sót, không trùng, ưu tiên hỗ trợ trước cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ lao động có từ 3 nhân khẩu trở lên", ông Tấn khẳng định.

Lao động tự do khó khăn vì dịch Covid-19 đang từng ngày mong chờ nhận được tiền hỗ trợ để trang trải qua ngày.

Đối với trường hợp không may tử vong do dịch Covid-19, căn cứ theo Nghị định 20 ngày 15/3/2021, trường hợp này được hưởng mức 50 lần so với mức chuẩn hỗ trợ xã hội (mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 1/7/2021 là 360.000 đồng/tháng). Từ ngân sách địa phương, TP hỗ trợ toàn bộ kinh phí mai táng tương đương 17,4 triệu đồng/trường hợp.

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, TP đã hoàn thành đợt hỗ trợ lần 1 cho các nhóm đối tượng lao động thất nghiệp, hoãn việc, nghỉ việc không hưởng lương. Đến nay, TP đã hỗ trợ với khoảng 56.000 người lao động, công nhân được hưởng; đối với hộ kinh doanh cá thể ngừng kinh doanh có 58.800 hộ hưởng, đạt 100%; đối với hỗ trợ cho hộ thương nhân 15.000/16.500 trường hợp và đạt 90%; đối với hỗ trợ cho lao động tự do có khoảng 365.000 người được hưởng, đạt 100%. Tổng kinh phí hỗ trợ là 576 tỷ đồng.

Ngoài ra, TP.HCM cũng triển khai các chính sách để chăm lo như: giảm mức đóng Bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp cho 101 ngàn đơn vị, doanh nghiệp có 2,3 triệu công nhân với tổng kinh phí giảm là 1 tỷ 060 triệu đồng. Tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất cho 120 đơn vị có 22.300 công nhân với tổng kinh phí tạm dừng là 218 tỷ đồng. Hỗ trợ cho doanh nghiệp vay vốn phục hồi sản xuất là 44 doanh nghiệp, tổng kinh phí cho vay là 75 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ mất việc cho hướng dẫn viên du lịch là 6.000 người, tổng kinh phí hỗ trợ là trên 23 tỷ đồng.

(baodansinh.vn)