TP.HCM thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc trên các lĩnh vực an sinh xã hội

Ban Dân tộc TP.HCM đã tham mưu UBND TP.HCM chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực dân tộc trên địa bàn TP.

Chiều 20/1, Ban Dân tộc TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2022. Đến dự có Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu.

Tại hội nghị, đại diện Ban Dân tộc thông tin, trong năm 2021, Ban Dân tộc TP đã tham mưu UBND TP chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực dân tộc trên địa bàn TP, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, Ban Dân tộc TP đã tiếp tục phối hợp UBND quận, huyện, TP Thủ Đức trong việc phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương từ quận, huyện, TP Thủ Đức đến cơ sở nắm bắt tình hình đời sống, sản xuất, kinh doanh, tâm tư, nguyện vọng, tình hình dư luận xã hội trong đồng bào dân tộc; tổ chức thực hiện tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc.

Bà Ngô Kim Ánh - Người có uy tín phường 5 (quận 10) trao quà tết Nhâm Dần đến các hộ đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đồng thời, phối hợp hỗ trợ cấp bù lãi suất cho hộ nghèo, cận nghèo là người dân tộc; chính sách hỗ trợ giáo viên người dân tộc dạy tiếng dân tộc và phối hợp Sở LĐ-TB&XH TP.HCM ban hành hướng dẫn liên tịch thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thuộc diện hộ nghèo và hộ cận nghèo TP.HCM giai đoạn 2021 - 2025; Chính sách miễn học phí đối với học sinh dân tộc Chăm và Khmer trên địa bàn TP năm học 2020 - 2021, 2021 - 2022 và Chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc năm 2021.

Bên cạnh đó, phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Công an TP.HCM, UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức trong việc phân công nhiệm vụ quản lý người có uy tín trong đồng bào dân tộc trên địa bàn TP, thường xuyên quan tâm thăm hỏi, giữ mối quan hệ giữa người có uy tín với chính quyền địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả chế độ, chính sách và công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. 

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu trao Bằng khen cho 12 tập thể và 8 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong công tác dân tộc năm 2021. (Ảnh: Thành uỷ TP.HCM).

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Dân tộc TP.HCM trong năm qua. Đồng thời, đề nghị Ban Dân tộc TP.HCM tăng cường công tác phối hợp sở, ngành TP, quận, huyện và TP Thủ Đức trong chỉ đạo, điều hành công tác dân tộc từ TP đến quận, huyện, phường xã; tập trung thực hiện công tác quản lý Nhà nước về dân tộc và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc trên các lĩnh vực an sinh xã hội, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; duy trì tốt việc đi cơ sở, chú trọng củng cố mối quan hệ công tác với các địa phương, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số và giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP. 

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu cũng đề nghị Ban Dân tộc TP, UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức quan tâm, tập trung chỉ đạo các hoạt động chăm lo Tết Nhâm Dần năm 2022 đối với đồng bào dân tộc; tổ chức thăm hỏi, chúc Tết các gia đình căn cứ Ban Hoa vận, cán bộ Hoa vận, cán bộ Ban công tác người Hoa qua các thời kỳ, tập thể, cá nhân tiêu biểu, các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong đồng bào dân tộc, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc tại địa phương, đơn vị.

(baodansinh.vn)