Trả lương cho người lao động phải kèm bảng kê chi tiết

Theo đó, so với những quy định tại Bộ Luật Lao động năm 2012, từ ngày 1-1-2021, ngày Bộ Luật mới chính thức có hiệu lực thì mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động (NSDLĐ) phải thông báo bảng kê trả lương cho NLĐ, trong đó phải ghi rõ các khoản: Tiền lương; Tiền lương làm thêm giờ; Tiền lương làm việc vào ban đêm; Nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có).

Như vậy, với quy định hoàn toàn mới này, mỗi tháng, ngoài việc trả lương, NSDLĐ còn phải gửi kèm bảng kê chi tiết các khoản lương, thưởng… cho NLĐ.

Ngoài ra, cũng liên quan đến việc trả lương, trước đây, Bộ Luật Lao động chỉ quy định nếu NSDLĐ trả lương qua tài khoản ngân hàng thì phải thỏa thuận với NLĐ về các loại phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản.

Tuy nhiên, đến Bộ Luật Lao động 2019 này, các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương sẽ do NSDLĐ trả…