Trà Vinh tạo sức đề kháng để cán bộ, Đảng viên và nhân dân trước thông tin xấu độc

Với phương châm “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu” theo tinh thần Chỉ thị 24 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trang mạng xã hội đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh” và Đề án đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội. Đến nay, qua hơn 03 năm thực hiện hầu hết cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã nhận thức đúng đắn, toàn diện hơn về tính hai mặt của Internet và mạng xã hội; từ đó nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội cũng như việc đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xấu độc trên môi trường mạng.

Tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban thường vụ tỉnh ủy Trà Vinh mới đây, ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh cho biết, một trong những kết quả nổi bật đạt được đó là: đa dạng các hình thức cung cấp thông tin, tuyên truyền, kịp thời định hướng dư luận; tạo lập các trang mạng định hướng, cung cấp thông tin chính thống, tạo sự lan tỏa các thông tin tích cực, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm, hiểu rõ, nâng cao tinh thần cảnh giác trước những thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên không gian mạng, góp phần hình thành tư tưởng tích cực trong cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

Góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 24, hằng năm Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh đã  tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, kết quả thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc, tôn giáo, tuyên truyền về lịch sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề lịch sử, dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn chuyên đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới” đưa vào chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đối tượng 4, 5 trên địa bàn tỉnh và chương trình bồi dưỡng báo cáo viên, tuyên truyền viên. 

Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên ý thức được trách nhiệm trong việc sàn lọc, tiếp nhận thông tin hữu ích, chính thống khi xem thông tin trên internet, mạng xã hội (MXH), tạo sức đề kháng để cán bộ, đảng viên và Nhân dân “không tin”, “không nghe”, “không làm theo” những thông tin không chính thống, thông tin xấu, độc, thông tin xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước... của các thế lực thù địch. Cấp ủy các chi bộ cũng đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 24 vào bản cam kết, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên. Theo đó, hầu hết cán bộ, đảng viên không tham gia chia sẻ, bình luận trên MXH những thông tin có nội dung xấu, độc, thông tin không chính thống có nội dung gây phương hại đến uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Các cá nhân được tặng bằng khen vì thành tích trong việc tuyên truyền lan toả thông tin tích cực. Ảnh: Diễm Trinh

Để ngăn chặn, phản bác những thông tin xấu, độc; chia sẻ những thông tin, các bài viết phản bác lại những thông tin xấu, độc, thông tin xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy đã chỉ đạo thành lập bộ phận chia sẻ thông tin tích cực trên MXH, hiện đã có gần 1.550 thành viên. Các địa phương, đơn vị còn thành lập các nhóm trên MXH, chỉ đạo, điều hành trên zalo, giúp cung cấp thông tin, phối hợp hoạt động từ tỉnh đến cơ sở; các nhóm công khai trên facebook cấp tỉnh, cấp huyện với gần 19.000 thành viên. 

Thành phố Trà Vinh, huyện Trà Cú, Cầu Kè thành lập các nhóm trên MXH đến các xã, phường, thị trấn... các trang, tài khoản MXH cấp tỉnh đăng tải, sưu tầm hàng trăm bài viết/tháng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương “người tốt, việc tốt”, điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay, thông tin thời sự... chủ động định hướng thông tin dư luận trước những vấn đề nhạy cảm, bức xúc cộng đồng mạng đang quan tâm. Cụ thể, đã viết 428 tin, bài, 04 video đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật, bịa đặt trên internet, MXH; chia sẻ 200.000 lượt bài trên MXH, hàng chục bình luận phản bác thông tin xấu, độc, định hướng dư luận. Nhờ đó, lực lượng chia sẻ thông tin tích cực các cấp đã tạo được hiệu ứng tốt trong xã hội, người dân có thêm thông tin có tính định hướng từ MXH, nâng cao ý thức cảnh giác trước những thông tin sai sự thật, bịa đặt.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Trà Vinh (TPTV), ông Nguyễn Quốc Phương chia sẻ: để góp phần ngăn chặn và đấu tranh phản bác những thông tin xấu, độc; tăng cường cung cấp, chia sẻ thông tin chính thống, thông tin tích cực trên internet, MXH, cùng với công tác tuyên truyền, giáo dục, Ban Thường vụ Thành ủy thành lập trang fanpage “Hộp thư kết nối thành phố Trà Vinh” do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng Ban Biên tập. 

Định kỳ hằng tuần, Ban Biên tập định hướng, đăng tải các tin, bài tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị quan trọng, nổi bật của đất nước, của tỉnh, của TPTV để kịp thời định hướng dư luận theo hướng tích cực. Cũng từ “Hộp thư kết nối thành phố Trà Vinh”, Ban Biên tập theo dõi, tổng hợp các ý kiến phản ánh của người dân, tham mưu Thành ủy, UBND thành phố có những chủ trương, giải pháp phù hợp với thực tế đời sống, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân.

Đến nay, “Hộp thư kết nối thành phố Trà Vinh” đã tiếp nhận trên 30 ý kiến phản ánh về công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị; các vấn đề về môi trường, an ninh trật tự... đều được lãnh đạo TPTV xử lý thỏa đáng, kịp thời và tương tác để người dân hiểu, nắm, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố.

Trong thời gian tới, một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng đã được Tỉnh ủy định hướng đó là phát huy tính tích cực của các nhóm, các trang MXH trong việc cung cấp và lan tỏa thông tin tích cực. Xây dựng và vận hành đa dạng tài khoản MXH để cung cấp thông tin đầy đủ, xác thực về sự kiện, vụ việc người dân quan tâm; chú trọng các thông tin về chủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị để thu hút cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân quan tâm, thực hiện.

Kim Hảo