Trao “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” cho trẻ em mồ côi dưới 16 tuổi

Tổ chức Công đoàn sẽ trao “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” với mức cao nhất là 20 triệu đồng/em cho trẻ em mồ côi dưới 16 tuổi là con đoàn viên công đoàn do cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ tử vong vì dịch Covid-19. Thời điểm thực hiện hỗ trợ từ 27/4/2021 đến hết ngày 31/12/2022.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tặng quà cho con công nhân lao động mồ côi do Covid-19.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang vừa ký quyết định số 3345/QĐ-TLĐ về chi hỗ trợ trẻ em mồ côi là con đoàn viên công đoàn tử vong do dịch Covid-19, với hình thức "Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam".

Theo đó, trẻ em mồ côi dưới 16 tuổi do cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ là đoàn viên công đoàn (bao gồm cả trường hợp cha hoặc mẹ là người đơn thân) tử vong vì dịch Covid-19. Trường hợp đoàn viên công đoàn tử vong nhận con nuôi thì phải đảm bảo đầy đủ các thủ tục của pháp lý về điều kiện, trình tự, thủ tục nhận con nuôi. Trường hợp nếu cả cha và mẹ mất vì Covid-19 nhưng chỉ có một người là đoàn viên công đoàn thì vẫn được hưởng chính sách này.

Hình thức hỗ trợ là trao “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” cho trẻ em mồ côi dưới 16 tuổi là con đoàn viên công đoàn do cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ tử vong vì dịch Covid-19. Hàng năm rút lãi suất để trao cho các em vào đầu năm học mới hoặc dịp Tết Nguyên đán, giao số tiền gốc khi các em đủ 18 tuổi.

"Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” với mức cao nhất là 20 triệu đồng/em.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố; công đoàn ngành trung ương và tương đương; công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn thống kê số lượng, làm thủ tục trao “Sổ Tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” cho trẻ em mồ côi dưới 16 tuổi là con đoàn viên công đoàn do cha, mẹ hoặc cả cha và mẹ tử vong vì dịch Covid-19 với đối tượng và mức hỗ trợ như sau:

Đối với trẻ mồ côi dưới 16 tuổi do cha hoặc mẹ là đoàn viên công đoàn tử vong vì dịch Covid-19: Tặng sổ tiết kiệm trị giá 10.000.000đ/cháu. Đối với trẻ em mồ côi dưới 16 tuổi là con đoàn viên công đoàn do cả cha và mẹ tử vong vì dịch Covid - 19: Tặng sổ tiết kiệm trị giá 20.000.000đ/cháu (bao gồm cả trường hợp cha hoặc mẹ là người đơn thân).

Thời điểm thực hiện hỗ trợ và thời gian tính tuổi trẻ em được hỗ trợ tính từ thời điểm bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 (27/4/2021) đến hết ngày 31/12/2022. Thời gian tính tuổi trẻ em được hỗ trợ, tính từ thời điểm đoàn viên công đoàn tử vong vì dịch Covid-19.

Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai tặng quà cho con đoàn viên mồ côi do dịch Covid-19.

Công đoàn Việt Nam yêu cầu Liên  đoàn lao động các tỉnh, thành phố lựa chọn ngân hàng và phối hợp với chính quyền, cơ quan chuyên môn về lao động tại địa phương trao sổ tiết kiệm cho các em đảm bảo đúng đối tượng, hiệu quả. Công đoàn Việt Nam giao ban nữ công, ban tuyên giáo - nữ công là đầu mối hỗ trợ, trao sổ tiết kiệm cho cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của các em để quản lý sổ tiết kiệm và rút lãi tiền gửi hằng năm cho các cháu, trao quyền sở hữu sổ khi các em đủ 18 tuổi.

Theo báo cáo nhanh số liệu của các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương, công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, tính đến 24/9/2021, có 571 trẻ em mồ côi dưới 16 tuổi là con đoàn viên công đoàn do cha, mẹ tử vong vì mắc bệnh Covid-19, trong đó số trẻ em mồ côi dưới 16 tuổi là con đoàn viên công đoàn có cha hoặc mẹ tử vong vì Covid-19 là  555 em; số em là con công đoàn viên dưới 16 tuổi không may mất cả cha lẫn mẹ vì Covid-19 là 16 em.

(baodansinh.vn)