Trên 5 triệu lao động được hưởng hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Gần 2.800 lao động của 25 đơn vị được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm; hơn 69 nghìn lao động của 910 đơn vị phải ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Những người lao động đầu tiên được chi trả tiền hỗ trợ từ nguồn kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. (Nguồn ảnh: Thanh Dũng/Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam)

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, tính đến hết ngày 25/10, toàn ngành đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 770 đơn vị tại 57/63 tỉnh, thành phố với trên 139,3 nghìn lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền 956,6 tỷ đồng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng xác nhận danh sách cho hơn 2,1 triệu lao động của 59.547 đơn vị sử dụng lao động trong toàn quốc để hưởng các chính sách hỗ trợ. Trong đó, số tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương là hơn 1,56 triệu lao động của 54.061 đơn vị; ngừng việc để nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người là 373.375 lao động của 4.086 đơn vị.

Gần 2.800 lao động của 25 đơn vị được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm; hơn 69 nghìn lao động của 910 đơn vị phải ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, được người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc.

Bên cạnh đó, còn có trên 58 nghìn lao động của 272 đơn vị được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động); trên 29,5 nghìn lao động của 193 đơn vị được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng).

Triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 28/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, đến nay Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải quyết hưởng hỗ trợ cho gần 5,16 triệu lao động (trong đó đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp là hơn 4,77 triệu người; đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 383,2 nghìn người) với tổng số tiền hỗ trợ là 12.369 tỷ đồng./.

(vietnamplus.vn)