Triển lãm ảnh và tư liệu "Vì hạnh phúc của mỗi người"

Ngày 18/12/2019, Triển lãm ảnh và tư liệu thành tựu bảo đảm và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam “Vì hạnh phúc của mỗi người” sẽ diễn ra tại Đà Lạt, Lâm Đồng . Triển lãm sẽ có khoảng 300 ảnh và tư liệu được chú thích song ngữ bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Tại Hội nghị giao ban báo chí Trung ương ngày 12/10, Cục Thông tin đối ngoại (Bộ Thông tin và truyền thông) cho biết, triển lãm ảnh và tư liệu nhằm mục đích tổ chức sưu tầm, biên tập, chú thích và chuyển ngữ một cách có hệ thống các tư liệu, hình ảnh mang tính khái quát, toàn diện về các nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong công tác bảo đảm và phát huy quyền con người.

Triển lãm sẽ có khoảng 300 ảnh và tư liệu được chú thích song ngữ bằng tiếng Việt và tiếng Anh.


Triển lãm sẽ giới thiệu các nỗ lực và thành tựu đảm bảo quyền con người của Việt Nam, đồng thời nâng cao nhận thức về quyền con người trong nhân dân, các cấp quản lý Nhà nước, quản lý doanh nghiệp và đặc biệt là đội ngũ thực thi pháp luật; cung cấp thông tin chính thức, khách quan về nỗ lực và thành tựu về quyền con người ở Việt Nam, góp phần phản bác các thông tin sai lệch về thực hiện quyền con người ở Việt Nam.

Bộ tư liệu, ảnh được xây dựng, thẩm định, chú thích bằng tiếng Việt và tiếng Anh sẽ được triển lãm trong nước năm 2019 và là nguyên liệu để tiếp tục hoàn thiện, triển lãm ở nước ngoài trong các năm tiếp theo, phục vụ tuyên truyền, vận động đối ngoại nhân dịp các dịp kỷ niệm năm chẵn, năm tròn của đất nước, các sự kiện đối ngoại quan trọng của Việt Nam trong các năm 2019-2020 như: Việt Nam ứng cử vào một số cơ quan quan trọng của Liên Hợp quốc và các tổ chức quốc tế, thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021; Năm Chủ tịch ASEAN 2020…/.