Trợ giúp và tư vấn pháp luật miễn phí cho hơn 50 người khuyết tật

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em, tư vấn giáo dục nghề nghiệp, phục hồi chức năng cho người khuyết tật tỉnh vừa tổ chức trợ giúp và tư vấn pháp luật miễn phí cho hơn 50 người khuyết tật.

Tại buổi truyền thông, các học viên được giới thiệu những nội dung cơ bản về Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; Luật Người khuyết tật năm 2010; chính sách cho người khuyết tật; quyền và bổn phận của trẻ em theo Luật Trẻ em.

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh còn cấp phát miễn phí các loại tờ gấp pháp luật, tư vấn pháp luật cho các học viên, qua đó, giúp cho người khuyết tật hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Quang cảnh buổi tư vấn. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Đây là hoạt động nhằm hướng tới ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4). Qua trợ giúp pháp lý giúp người khuyết tật xóa bỏ tự ti, mặc cảm, hỗ trợ họ phát huy khả năng của mình để đáp ứng nhu cầu bản thân; tạo điều kiện cho người khuyết tật vươn lên tham gia bình đẳng vào các hoạt động kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng cộng đồng và xã hội.