Tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho học viên trước khi tái hòa nhập cộng đồng

Sáng 24/5/2022, Cơ sở Cai nghiện ma túy số 5 Hà Nội đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức chương trình Hội nghị tư vấn, hướng nghiệp học nghề, giới thiệu việc làm cho học viên trước khi tái hòa nhập cộng đồng.

Tại Hội nghị, đại diện Cơ sở nêu rõ tầm quan trọng của việc định hướng nghề nghiệp, mong muốn tất cả các học viên đang chữa trị cai nghiện khi tái hòa nhập cộng đồng có thể tìm kiếm việc làm ổn định cuộc sống, giúp đỡ cho bản thân, gia đình và xã hội.

Đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm đã giới thiệu về mạng lưới các sàn và điểm tư vấn, hướng nghiệp học nghề, giới thiệu việc làm cho học viên với các nội dung như: Tư vấn việc làm, chính sách pháp luật lao động và việc làm; giới thiệu việc làm; thông tin thị trường lao động; Bảo hiểm thất nghiệp; Đào tạo nghề… Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật của Nhà nước; cung cấp các thông tin tuyển dụng, tuyển sinh của các doanh nghiệp, cơ sở học nghề,… giúp các học viên định hướng nghề nghiệp, tìm kiếm được việc làm sau khi trở về tái hòa nhập cồng.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm trả lời các câu hỏi của học viên.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm đã tiến hành trả lời các câu hỏi trực tiếp của học viên (tùy theo nhu cầu) đang có mặt tại hội nghị nhằm giúp học viên có những hiểu biết để có thể tìm kiếm công việc phù hợp.

Việc tổ chức Hội nghị giới thiệu và định hướng việc làm thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành, có ý nghĩa thiết thực giúp học viên có cơ hội tìm được việc làm phù hợp với trình độ, năng lực của bản thân sau khi trở về với cộng đồng.

Các học viên tham gia Hội nghị tư vấn, hướng nghiệp học nghề, giới thiệu việc làm trước khi tái hòa nhập cộng đồng.

Cơ sở Cai nghiện ma túy số 5 nằm trên địa bàn phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2007 với diện tích 35.000m2 gồm: khu làm việc hành chính, khu tiếp dân, khu thăm gặp, khu y tế, khu quản lý học viên, khu vui chơi thể thao, nhà xưởng và các công trình phụ trợ được xây dựng khang trang, đảm bảo các điều kiện tốt nhất giúp người nghiện điều trị cắt cơn, phục hồi thể chất, tham gia lao động trị liệu và tái hòa nhập cộng đồng.

Cơ sở Cai nghiện ma túy số 5 Hà Nội có chức năng nhiệm vụ tiếp nhận, phân loại, tổ chức chữa trị, cai nghiện, phục hồi sức khỏe và tư vấn tái hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng có nhu cầu cai nghiện tại đơn vị. Hiện nay, Cơ sở đang tiếp nhận và chữa trị cho gần 400 học viên.

(thoidai.com.vn)