Tuổi thọ trung bình của người Việt tăng cao

Theo Tổng cục Thống kê, tuổi thọ bình quân từ lúc sinh tại Việt Nam đã liên tục tăng trong những năm gần đây và năm 2020 đạt 73,7 tuổi.

[Infographics] Tuoi tho trung binh cua nguoi Viet tang cao hinh anh 1

Theo Tổng cục Thống kê, tuổi thọ bình quân từ lúc sinh tại Việt Nam đã liên tục tăng trong những năm gần đây và năm 2020 đạt 73,7 tuổi.

Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam là 73,6 tuổi. Ngược về năm 1999, con số này là 68,6./.

(vietnamplus)