Tuyên Quang: Đặt mục tiêu giảm nghèo nhanh, toàn diện, bao trùm và bền vững

Đó là mục tiêu được Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đề cập khi dự Hội nghị tổng kết Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Tuyên Quang.

Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và lãnh đạo tỉnh tiếp nhận ủng hộ Quỹ vì người nghèo tỉnh của các doanh nghiệp (Ảnh: Tuyên Quang GOV)

Vừa qua, UBND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, gắn với thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang và Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020. 

Tham dự hội nghị có: ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; ông Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đại biểu trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các huyện, thành phố lãnh đạo Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đánh giá cao những kết quả trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình giảm nghèo của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tuy nhiên, hiện nay tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh vẫn còn cao nên công tác xóa đói, giảm nghèo sẽ vẫn còn nhiều thách thức, đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương phải tập trung với quyết tâm chính trị cao nhất.

Định hướng một số nội dung, nhiệm vụ thực hiện trong những năm tới, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nêu rõ, tỉnh cần đẩy mạnh các giải pháp nhằm thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế phát triển, đặt mục tiêu giảm nghèo nhanh, toàn diện, và bền vững; cần có cách làm mới, chính sách và cơ chế mới khuyến khích người dân tự vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó cần thực hiện hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo về chính sách, đa dạng sinh kế cho người dân; khuyến khích xã hội hóa, sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đối với công tác giảm nghèo; tuyên truyền loại bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại và Nhà nước, giúp công tác giảm nghèo đạt hiệu quả cao…

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Tuyên Quang triển khai xây dựng Đề án giảm nghèo đảm bảo hiệu quả; triển khai chính sách hỗ trợ người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo về đào tạo nghề, tăng cường công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho người nghèo.

Đồng thời cung cấp, đáp ứng đủ nhu cầu vốn vay ưu đãi cho hộ nghèo, cận nghèo để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống; đa dạng hóa các hình thức tạo sinh kế cho người nghèo; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động để hộ nghèo nhận thức rõ vai trò trách nhiệm bản thân để vươn lên, tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", phấn đấu giai đoạn 2021-2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 2-2,5%/ năm…

Có thể nói, thời gian qua, công tác giảm nghèo của tỉnh được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt và có hiệu quả. HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, quy định về một số cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội gắn với giảm nghèo. UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Các huyện ủy, thành ủy đảng ủy đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TU, các kế hoạch, chương trình của Trung ương và của tỉnh về giảm nghèo đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Qua 5 năm triển khai thực hiện, tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh và các huyện, thành phố đều giảm, đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm từ 27,81% đầu năm 2016 xuống còn còn 9,03% cuối năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo của các huyện nghèo (Na Hang, Lâm Bình) giảm từ 54,58% xuống còn 27,89%; tỷ lệ hộ nghèo ở các xã nghèo giảm bình quân 6,55%, Giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh đã xóa 317 hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng. Đến nay trên địa bàn tỉnh không còn hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách, người có công với cách mạng.

Bên cạnh đó, 95,65% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; 95,75% số thôn có trục đường giao thông được cứng hóa đảm bảo tiêu chuẩn; 100% số xã có mạng lưới trường mầm non, phổ thông, trung tâm học tập cộng đồng; 100% cán bộ cấp xã, trưởng thôn, bản làm công tác giảm nghèo được tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách giảm nghèo; 90% các hộ dân thuộc địa bàn huyện nghèo, xã nghèo được tiếp cận, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; 20% số hộ nghèo ở nhà tạm, nhà đơn sơ được hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà ở;…

Từ năm 2016 đến năm 2020 đã có trên 67.700 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ dân tộc thiểu số được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để làm nhà ở, phát triển sản xuất kinh doanh với số vốn vay trên 2.600 tỷ đồng; gần 5.700 hộ nghèo được hỗ trợ sửa chữa, làm mới nhà ở với kinh phí trên 156 tỷ đồng. Tỉnh cũng tổ chức tập huấn kỹ thuật sản xuất cho trên 148.000 lượt hộ nghèo và cận nghèo, trên 40.600 lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề; trên 119.600 lao động được giải quyết việc làm.

Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và lãnh đạo tỉnh, cùng các đại biểu ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh (Ảnh: Tuyên Quang GOV)

Thực hiện Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch tổ chức thực hiệ phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh. Kết quả từ năm 2016 đến nay, tỉnh đã có 265 tập thể, 227 cá nhân và 127 hộ gia đình được khen thưởng, biểu dương hoặc được đề nghị khen thưởng các cấp.

Những kết quả giảm nghèo của tỉnh đã được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao, chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng lên, công tác an sinh xã hội được đảm bảo.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Tuyên Quang đã phát động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" của tỉnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các đại biểu đã ủng hộ được hơn 1 tỷ đồng. Chủ tịch UBND tỉnh cũng trao bằng khen tới 65 tập thể, 47 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình giảm nghèo và phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Vân Anh