Tuyên truyền pháp luật cho nhân dân vùng biên giới tại Đắk Lắk

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk quản lý và bảo vệ khoảng 73km đường biên giới tiếp giáp với Vương quốc Camphuchia. Những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân, qua đó giúp giảm vi phạm pháp luật trên địa bàn, góp phần bảo đảm bình yên tại vùng biên của tổ quốc.