Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số thôn Lỗ Gia (Khánh Hoà)

Mô hình “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) thôn Lỗ Gia”, xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa đã nỗ lực để từng bước nâng cao hiểu biết về pháp luật cho người dân, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, góp phần thực hiện tốt chính sách dân tộc ở địa phương.

Thôn Lỗ Gia có 70 hộ là người DTTS với 327 khẩu, trong đó 38 hộ nghèo và 32 hộ cận nghèo. Đời sống ĐBDTTS còn nhiều khó khăn, thu nhập chủ yếu từ làm rẫy, làm thuê, chăn nuôi… ĐBDTTS đa phần có trình độ dân trí thấp, hiểu biết về pháp luật còn hạn chế. Điều đó dẫn đến vẫn còn trường hợp vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình, sinh con thứ 3; nhiều nhóm thanh, thiếu niên tham gia tụ tập cờ bạc; nhóm phụ nữ đánh số đề...

Để giúp ĐBDTTS hiểu biết hơn về chính sách pháp luật, tháng 9/2020, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã ra mắt mô hình “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ĐBDTTS thôn Lỗ Gia”. 

Các thành viên trong tổ tuyên truyền là cán bộ tư pháp - hộ tịch, Ban Thường trực Mặt trận, đoàn thể trong xã có kiến thức trong lĩnh vực pháp luật. Hoạt động tuyên truyền thực hiện kết hợp giữa phổ biến, giáo dục pháp luật với cam kết phát huy vai trò của người dân; hình thức ngắn gọn, dễ hiểu, trọng tâm gắn với những tình huống phát sinh trong đời sống thường ngày, phù hợp với tập quán, trình độ văn hóa của ĐBDTTS. Trong đó, chú trọng đến hình thức tuyên truyền miệng, tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại địa bàn khu dân cư với nhiều người dân tham gia, từng hộ gia đình...

Gần 3 tháng qua, các thành viên đã đến từng hộ gia đình tuyên truyền để người dân tham gia thực hiện tốt quy ước, hương ước thôn, các quy định về cưới hỏi, tang lễ.

Một buổi tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số thôn Lỗ Gia. Ảnh: Mã Phương

Bên cạnh đó, tuyên truyền kiến thức về bình đẳng giới; Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bảo vệ môi trường; vận động con em ở độ tuổi đi học đến trường; tuyên truyền về an toàn giao thông; Chương trình 135… Đồng thời, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, UBMTTQ Việt Nam huyện, Phòng Kinh tế huyện Diên Khánh tuyên truyền cách quản lý, sử dụng nguồn vốn vay có hiệu quả; chính sách của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS; cách nhận dạng và phòng trừ một số loại sâu gây hại trên cây lúa…

Từ khi ra mắt mô hình, nhận thức của người dân về pháp luật và các chính sách được thụ hưởng tăng lên rõ rệt. Người dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; không có trường hợp nào vi phạm pháp luật; nam nữ kết hôn đúng độ tuổi…

Mới đây, các thành viên của tổ vừa tuyên truyền vừa tham gia diệt lăng quăng cùng người dân; phối hợp với Công an xã tuyên truyền, nhắc nhở các thành viên 1 gia đình trong thôn thường xuyên uống rượu vào đêm khuya, đánh nhau gây mất trật tự. Đến nay, các thành viên trong gia đình này đã hòa thuận, tập trung làm ăn.

Kim Hảo