Tỷ lệ cán bộ, công chức nữ là người dân tộc thiểu số

Theo UN Women, cán bộ, công chức là nữ người dân tộc thiểu số trong các tổ chức chính trị-xã hội chiếm tỷ lệ cao nhất (15,5%).
Tỷ lệ cán bộ, công chức là nữ là người dân tộc thiểu số và cơ cấu lao động của 53 dân dân tộc thiểu số
Tỷ lệ cán bộ, công chức là nữ là người dân tộc thiểu số. (Nguồn: UN Women)

(baoquocte.vn)