Vì tương lai xanh, sạch và bền vững hơn cho trẻ em

Ngày Trẻ em thế giới (20/11) năm nay, Việt Nam hướng đến xây dựng một tương lai xanh, sạch, bền vững hơn cho trẻ em.

Nhân dịp Ngày Trẻ em thế giới năm nay, tại Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động để vận động chính sách, vận động xã hội và nâng cao nhận thức về các vấn đề cấp bách nhất mà trẻ em đang phải đối mặt. Năm 2020, môi trường chịu nhiều biến động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên chủ đề của Ngày Trẻ em tại Việt Nam hướng đến là vì tương lai xanh, sạch, bền vững hơn cho trẻ em.

Trẻ em TP. Hồ Chí Minh hưởng ứng Ngày Trẻ em thế giới

Ngày 19/11, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với tổ chức Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNICEF) tổ chức chương trình với chủ đề “Vì Việt Nam xanh, sạch và an toàn cho mọi trẻ em” và trao giải thưởng cuộc thi ảnh “Việc tốt vì trẻ em” tại trường Tiểu học & Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Nguyễn Siêu, thành phố Hà Nội.

Ngày 20/11, UNICEF và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức chương trình “Tái hiện một tương lai xanh hơn và bền vững hơn cho trẻ em”. Theo Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam Ranna Flower, Ngày Trẻ em thế giới 2020 là cơ hội để xây dựng các kế hoạch phục hồi xanh, bền vững và thừa nhận vai trò quan trọng của trẻ em và thanh thiếu niên cùng các giải pháp của trẻ em đối với khủng hoảng khí hậu.

Thứ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà khẳng định, tác động của biến đổi khí hậu ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân, đặc biệt là tương lai của trẻ em. Thời gian qua, dịch bệnh đến thiên tai để lại hậu quả rất lớn đến sự sống và phúc lợi xã hội của trẻ em. Vì vậy, cần bảo vệ môi trường, gắn kết hài hòa với an sinh xã hội, quyền trẻ em, bình đẳng giới, bảo đảm quyền mọi người được sống trong môi trường trong lành.

Trong những năm qua, công tác quản lý về tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu luôn được Việt Nam quan tâm, chú trọng. Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh, các bộ, ban, ngành, cơ quan, tổ chức và trẻ em tiếp tục nâng cao nhận thức, chung tay bảo vệ môi trường, góp phần thiết lập tương lai xanh và bền vững hơn cho trẻ em thông qua các hành động thiết thực, cụ thể, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên. Phấn đấu đến năm 2030, cơ bản đạt các mục tiêu phát triển bền vững về tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Năm nay, Ngày Trẻ em thế giới, Việt Nam tập trung nhấn mạnh những tác động của biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường đối với trẻ em, khuyến khích toàn xã hội tiến hành các hành động bền vững và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn. Đặc biệt là sự vào cuộc của trẻ em, có hành vi tốt với môi trường và xây dựng tương lai.

Linh Anh