Việt Nam có nhiều thành tựu nổi bật về thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị

Kết quả thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị giai đoạn 2011-2020, Việt Nam có nhiều thành tựu nổi bật được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Đây là những thông tin được đưa ra tại Hội thảo “Thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị” do Vụ Bình đẳng giới (Bộ LĐ-TB&XH) phối hợp với Tổ chức Oxfam tại Việt Nam tổ chức ngày 22/9, tại Hà Nội.

Thông tin từ Vụ Bình đẳng giới cho thấy, trong giai đoạn 2011-2020, các cấp, các ngành đã có nhiều nỗ lực việc xây dựng và triển khai pháp luật, chính sách về bình đẳng giới nói chung và bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị nói riêng. Nhiều thành tựu nổi bật về bình đẳng giới của Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Trong đó, việc thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị đã có những điểm sáng nổi bật. 

Hội thảo thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị. Ảnh: Báo Thanh niên

Cụ thể như, lần đầu tiên có ba đồng chí nữ là Ủy viên Bộ Chính trị, chiếm tỷ lệ 15,78%. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa 14 đạt 27,31%, tăng 3,11% so với khóa XIII. Lần đầu tiên, Việt Nam có Chủ tịch Quốc hội là nữ. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội của Việt Nam xếp thứ 71/193 quốc gia, cao hơn mức trung bình của thế giới là 25%. Tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 cũng tăng hơn so vơi nhiệm kỳ 2010- 2015 ở cả ba cấp tỉnh, huyện và xã.

Tuy nhiên, công tác cán bộ nữ, dù có những chuyển biến tích cực hơn so với giai đoạn trước, nhưng nhìn chung vẫn còn khoảng cách giới khá lớn trong lĩnh vực chính trị. Tỷ lệ nữ lãnh đạo còn thấp so với lực lượng lao động nữ và chưa tương xứng với tiềm năng của phụ nữ. 

Đặc biệt, tỷ lệ cán bộ nữ đứng đầu ngành, địa phương còn rất khiêm tốn. Công tác cán bộ nữ chưa được quan tâm thực chất. Tại nhiều cơ quan, đơn vị đã thực hiện quy hoạch nhưng chưa thực hiện đào tạo và bố trí cán bộ nữ. Đặc biệt, khác biệt trong độ tuổi nghỉ hưu cũng tạo ra rào cản trong quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ nữ. Chưa có những quy định cụ thể trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu về công tác cán bộ nữ trong các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

Bà Trần Bích Loan - Phó vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới cho biết, Bộ LĐ-TB-XH đã hoàn thiện dự thảo Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 để trình Chính phủ.

Tại dự thảo này, Bộ LĐ-TB-XH cũng đã đặt mục tiêu tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị, vừa để chuẩn bị cho bầu cử vào năm 2021. Trong đó, đưa ra 3 chỉ tiêu cụ thể:

Chỉ tiêu 1: duy trì tỷ lệ nữ tham gia các cấp uỷ Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 đạt ít nhất 15% trở lên đối với cấp tỉnh/huyện và 20% trở lên đối với cấp cơ sở; nhiệm kỳ 2025-2030 đạt 20% trở lên đối với cấp tỉnh/huyện và 25% trở lên đối với cấp cơ sở. Có nữ tham gia trong các ban thường vụ.

Chỉ tiêu 2: tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, nữ đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa 15 đạt 30% và khóa 16 đạt 35%. Thường trực Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội có thành viên là nữ. Tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đạt 30% nhiệm kỳ 2021- 2026 và 35% nhiệm kỳ 2026-2031.

Chỉ tiêu 3: đến 2025 đạt 60% và đến năm 2030 đạt 75% các ban Đảng ở T.Ư, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội ở T.Ư, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ.

Nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, TS Lương Thu Hiền đề nghị, cần phải rà soát lại các quy định của Đảng, Nhà nước về độ tuổi, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm. Xác định những bất hợp lý và bất lợi đối với phụ nữ khi thực hiện những quy định này để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật về bình đẳng giới.

Bên cạnh đó, xây dựng và triển khai đề án “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn đến 2030”.

Để đảm bảo tỷ lệ, TS Lê Thị Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ V (Ban Tổ chức T.Ư), kiến nghị trong công tác bố trí, sử dụng cán bộ, các địa phương, cơ quan, đơn vị nào có trên 30% lao động là nữ thì nhất thiết ban lãnh đạo phải có nữ. Cơ quan, đơn vị nào có cán bộ nữ nghỉ hưu hoặc luân chuyển thì phải được thay thế bằng cán bộ nữ".