Việt Nam có sĩ quan thứ 3 làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở Liên Hiệp Quốc

Sáng 9/4 tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã trao quyết định cho thiếu tá Nguyễn Phúc Đông, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, đi làm nhiệm vụ sĩ quan huấn luyện quân sự cho Ban quản lý chương trình huấn luyện, Phòng huấn luyện tích hợp, Văn phòng Chính sách, đánh giá và huấn luyện, Cục Hoạt động hòa bình tại trụ sở Liên Hiệp Quốc (New York, Mỹ), nhiệm kỳ 2021 - 2023.

Thiếu tá Nguyễn Phúc Đông là sĩ quan thứ 3 của Việt Nam trúng tuyển vào làm việc tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Kết quả trúng tuyển được cơ quan tuyển dụng của Liên Hợp Quốc thông báo ngày 7/1.

Thiếu tá Nguyễn Phúc Đông.

Ban quản lý chương trình huấn luyện của Cục Hoạt động hòa bình Liên Hợp Quốc có nhiệm vụ phân tích, chuẩn bị kế hoạch hàng năm; theo dõi, giám sát ngân sách huấn luyện, ngân sách từ các nhà tài trợ và ngân sách phát triển nhân sự về nghề nghiệp và học tập... Vì vậy, ở vị trí công tác mới, anh sẽ tích lũy thông tin, kiến thức, hỗ trợ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam thực hiện nhiệm vụ.

Bày tỏ quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tá Nguyễn Phúc Đông khẳng định sẽ luôn giữ gìn, phát huy phẩm chất, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ; không ngừng học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; tích cực học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp quốc tế, đồng thời ý thức sâu sắc nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh.

Thượng tướng, Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến (bên phải) trao quyết định cho Thiếu tá Nguyễn Phúc Đông đi thực hiện nhiệm vụ tại Trụ sở Liên hợp quốc.

Theo Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thiếu tá Nguyễn Phúc Đông là sĩ quan thứ 3 của Việt Nam trúng tuyển vào làm việc tại Trụ sở Liên hợp quốc góp phần nâng cao hình ảnh "Anh bộ đội Cụ Hồ" - quân đội nhân dân Việt Nam, vị thế của đất nước trong cộng đồng quốc tế.

Hai sĩ quan Việt Nam trúng tuyển vào trụ sở Liên Hợp Quốc trước đó đã sang Mỹ nhận nhiệm vụ là: Trung tá Lương Trường Vinh sẽ là Sĩ quan Kế hoạch tổng hợp, Phòng Xây dựng lực lượng, Văn phòng các vấn đề quân sự, Cục Hoạt động hòa bình; Trung tá Trần Đức Hưởng với vai trò Sĩ quan tham mưu kế hoạch, Phòng Kế hoạch quân sự, Văn phòng các vấn đề quân sự, Cục Hoạt động hòa bình.

Để có một vị trí tại trụ sở Liên Hợp Quốc, các sĩ quan của Việt Nam phải trải qua quy trình ứng thi gồm 3 vòng: Sơ loại hồ sơ, thi viết, phỏng vấn. Hồ sơ ứng thi từ các quốc gia thành viên cho một vị trí từ 150-200.

(thoidai.com.vn)