Việt Nam kêu gọi quốc tế thúc đẩy phổ cập vaccine chống dịch COVID-19, chú trọng các đối tượng yếu thế

Với cương vị Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại New York 2020, Đại sứ Đặng Đình Quý kêu gọi đoàn kết quốc tế thúc đẩy tiếp cận phổ cập và đồng đều vaccine chống dịch COVID-19, chú trọng các đối tượng yếu thế.

Ngày 5/10, Ủy ban Các vấn đề kinh tế, tài chính trực thuộc Đại hội đồng Liên hợp quốc đã tổ chức Phiên thảo luận chung với chủ đề “Xây dựng lại tốt đẹp hơn sau đại dịch COVID-19: Bảo đảm nền kinh tế toàn cầu công bằng hơn, xã hội hòa hợp hơn và phát triển bền vững hơn".

Theo phóng viên tại Liên hợp quốc, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Lưu Chấn Dân phát biểu khai mạc Phiên thảo luận, nhấn mạnh các mục tiêu phát triển toàn cầu cần đạt được sau đại dịch COVID-19 gồm giảm nghèo, giảm bất bình đẳng xã hội, kích thích kinh tế xanh, tránh khủng hoảng nợ cho nước nghèo và đưa doanh nghiệp tư nhân vào cuộc.

Đại sứ Đặng Đình Quý đại diện các nước ASEAN phát biểu. Ảnh: Khắc Hiếu

Trong phần thảo luận chung, đại diện các nhóm nước nhận định đại dịch COVID-19 ảnh hưởng mạnh nhất tới các nước nghèo và cho rằng suy giảm kinh tế dẫn tới bất bình đẳng, rối loạn xã hội.

Nhiều ý kiến kêu gọi cộng đồng quốc tế, nhất là các nước phát triển, cần thực hiện đúng các cam kết về đóng góp quỹ chống biến đổi khí hậu, cung cấp vốn đầu tư, chấm dứt trừng phạt kinh tế đơn phương và ủng hộ tiến trình cải cách hệ thống cơ quan phát triển của Liên hợp quốc.

Với cương vị Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại New York 2020, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã thay mặt các nước ASEAN phát biểu về phương hướng ứng phó với đại dịch COVID-19 và các biện pháp thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn.

Đại sứ nhấn mạnh cần tăng cường hợp tác và đoàn kết quốc tế; thúc đẩy tiếp cận phổ cập và đồng đều vaccine chống dịch; chú trọng chăm sóc các đối tượng yếu thế trong xã hội; chú trọng chuyển giao công nghệ, hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển.

Đại sứ cũng nêu những cam kết và hành động cụ thể của ASEAN nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19, trong đó có việc lập Quỹ ASEAN ứng phó với đại dịch, và thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững 2030.

Ủy ban Các vấn đề kinh tế, tài chính, còn gọi là Ủy ban 2, là một trong 6 ủy ban trực thuộc Đại hội đồng Liên hợp quốc, chuyên trách các vấn đề kinh tế, tài chính toàn cầu và các vấn đề khác có liên quan phát triển bền vững như y tế, năng lượng, tài nguyên, môi trường.

Hằng năm, Ủy ban 2 họp từ tháng 10, ngay sau khi kết thúc Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc đến giữa tháng 12 để thảo luận các nội dung thuộc phạm vi chuyên trách, trình Đại hội đồng Liên hợp quốc ra quyết định.

Hải Vân