Việt Nam là hình mẫu thành công trên thế giới về thành tựu xoá đói giảm nghèo

Vụ trưởng, Chánh Văn phòng quốc gia về Giảm nghèo (Bộ LĐ-TB&XH) Tô Đức cho biết: Giảm nghèo là một nhiệm vụ có ý nghĩa xã hội bậc nhất và mang đậm tình người nhất trong chủ trương, chính sách và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với Nhân dân. Hơn 30 năm qua, Việt Nam đã là một trong những hình mẫu thành công trên thế giới về thành tựu xoá đói giảm nghèo.

Năm 2015, Việt Nam đã chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều, với mục tiêu không chỉ bảo đảm thu nhập tối thiểu mà còn hỗ trợ để cải thiện mức độ tiếp cận của người nghèo đối với các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh và thông tin. Trên cơ sở phương pháp tiếp cận mới, các chính sách và Chương trình giảm nghèo đã từng bước được thiết kế lại nhằm tạo điều kiện để người dân nói chung, người nghèo nói riêng tiếp cận thuận lợi hơn các dịch vụ xã hội cơ bản theo quy định của Pháp luật. Chương trình đã hướng tới đẩy mạnh phân cấp, trao quyền cho cơ sở, người dân, phát huy vai trò của cộng đồng, khuyến khích các sáng kiến giảm nghèo bền vững do cộng đồng đề xuất, thực hiện, nhất là khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Việt Nam là hình mẫu thành công trên thế giới về thành tựu xóa đói giảm nghèo - Ảnh 1.

Người dân Bắc Yên được tạo việc làm ngay tại địa phương giúp nhiều gia đình thoát nghèo.

Trong giai đoạn 2016 2020, mặc dù Việt Nam gặp nhiều thiên tai, dịch bệnh, ngân sách còn nhiều khó khăn nhưng Quốc hội, Chính phủ đã tăng nguồn lực đầu tư cho giảm nghèo gấp 2 lần so với giai đoạn trước. 21% ngân sách nhà nước đã dành cho phúc lợi xã hội, đây là mức cao nhất trong các nước ASEAN. Trong đại dịch Covid-19, nhiều người nghèo, kể cả lao động ở khu vực thành thị thiếu việc làm, Việt Nam đã có chính sách hỗ trợ trực tiếp cho 13 triệu người từ ngân sách nhà nước.

Với chính sách, nguồn lực đầu tư của nhà nước, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tổ chức thiện nguyện, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước từ 9,88% cuối năm 2015 xuống dưới 3% năm 2020. Đây là mức giảm nghèo đa chiều nhanh so với thế giới đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia đầu tiên về đích trước mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên Hợp quốc về giảm nghèo. Cùng với đó, 100% các xã đã có đường ô tô đến trung tâm; 99% trung tâm xã và 80% thôn có điện; 65% xã có hệ thống thủy lợi nhỏ đáp ứng yêu câu sản xuất và đời sống.

"80% thôn có đường cho xe cơ giới; trên 50% xã có trạm y tế đạt chuẩn. Một nước có thu nhập như Việt Nam mà 100% người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng bảo hiểm y tế miễn phí là một cố gắng rất lớn của Đảng và Nhà nước", ông Tô Đức nhấn mạnh.

Việt Nam là hình mẫu thành công trên thế giới về thành tựu xóa đói giảm nghèo - Ảnh 2.

Nhiều mô hình giảm nghèo hiệu quả đã giúp nâng cao đời sống người dân.

Cũng theo thông tin từ Chánh Văn phòng quốc gia về Giảm nghèo, dự kiến hết năm 2020, hơn 32 huyện, trên 650 xã, 1.200 thôn thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Có nhiều huyện thoát nghèo tiêu biểu, vươn lên trở thành những vùng nông thôn mới trù phú, khang trang như: huyện Tân Sơn (tỉnh Phú Thọ), huyện Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn), huyện Như Xuân (Thanh Hóa).

Mạng lưới hạ tầng giao thông được cải thiện, nhất là ở vùng nông thôn và miền núi, đã rút ngắn thời gian đi lại, thúc đây thương mại, dịch vụ, tạo việc làm. Nhiều nhà máy, xí nghiệp ở các vùng nông thôn đã giúp người dân chuyển đổi việc làm, thoát nghèo "ly nông bất ly hương". Cơ sở hạ tầng kết nối và môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước tạo việc làm, thu nhập cho người dân ở các địa phương là giải pháp quan trọng để người dân thoát nghèo bên vững.

Việc thực hiện chuẩn nghèo đa chiều đã tác động tích cực, toàn diện đối với người nghèo: hàng triệu con em hộ nghèo được miễn giảm học phí, hưởng chính sách tín dụng ưu đãi, học bổng; 06 địa phương áp dụng chuẩn nghèo đa chiều cao hơn chuẩn quốc gia,...

Có nhiều cách làm hay, sáng tạo như 7 chính sách đặc thù hỗ trợ giảm nghèo đa chiều ở TP Hồ Chí Minh, "Mỗi tổ chức, cá nhân giúp đỡ ít nhất một hộ nghèo" ở quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh; Chương trình "Đảng viên, đơn vị giúp đỡ hộ nghèo" ở tỉnh Quảng Nam, huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang. Ngân sách của các địa phương đều giành hỗ trợ cho Ngân hàng Chính sách xã hội để tăng nguồn lực cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay với lãi suất thấp như Thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng,...

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã vận động ủng hộ Qũy "Vì người nghèo" 4 cấp và các hoạt động an sinh xã hội với số tiền gần 20 nghìn tỷ đồng, xây khoảng 170 nghìn căn nhà cho hộ nghèo.

Báo Dân Sinh