Việt Nam lần thứ 2 làm Chủ tịch Hội đồng Bảo an: Những dấu mốc quan trọng

Trong tháng 4, trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Việt Nam sẽ chủ trì 3 sự kiện quan trọng với những chủ đề ý nghĩa, thời sự, đóng góp vào mục tiêu chung của thế giới.
Những dấu mốc quan trọng khi Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng 4.

Những dấu mốc quan trọng khi Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng 4/2021. (Nguồn: Báo TG&VN)

(baoquocte.vn)