Viettel giúp các doanh nghiệp, tổ chức ngăn chặn tấn công và lừa đảo mạng

Công ty An ninh mạng Viettel (VCS) vừa chính thức tham gia vào Tổ chức Chống lừa đảo toàn cầu (Anti - Phishing Working Group – APWG) cùng với các quốc gia phát triển trên thế giới ngăn chặn tấn công và lừa đảo mạng toàn cầu.

APWG là một liên minh toàn cầu nhằm đối phó với tội phạm mạng có hơn 2.200 thành viên trên toàn thế giới với nhiều công ty an ninh mạng. Viettel tham gia tổ chức này là một bước tiến để kết nối, chia sẻ tri thức an ninh mạng và cảnh báo sớm, góp phần ngăn chặn các nguy cơ tấn công mạng kịp thời trên phạm vi toàn cầu.

Viettel là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam có sản phẩm tham gia vào APWG

Viettel là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam có sản phẩm tham gia vào APWG. Sản phẩm “nền tảng chia sẻ tri thức an ninh mạng(Viettel Threat Intelligence) được phát triển bởi Viettel được lựa chọn để tham gia vào mạng lưới của APWG. Đây là giải pháp an ninh mạng hiện đại, áp dụng xu thế công nghệ mới nhất, giúp các tổ chức và doanh nghiệp thu thập, nhận định và cảnh báo các mối đe dọa trên không gian mạng.

Nền tảng tri thức an ninh mạng là lĩnh vực trọng điểm trong bảo mật và an toàn thông tin. Viettel Threat Intelligence tập trung thu thập và phân tích thông tin về uy tín và sự an toàn của các tổ chức và doanh nghiệp, các phương thức tấn công mạng hiện đại, các tiềm năng đe dọa đến tài sản. Đây là giải pháp bảo mật chủ động, hiện đại, giúp các tổ chức và doanh nghiệp ngăn chặn sớm vi phạm dữ liệu, tấn công mã độc, thông tin sai sự thật.

Nguồn dữ liệu của nền tảng này rất đa dạng và được thu thập từ các nghiên cứu nội bộ do các chuyên gia hàng đầu Viettel thực hiện gồm: Dữ liệu từ nhà mạng ISP toàn cầu; Dữ liệu từ các tổ chức bên ngoài; Dữ liệu thu được từ quá trình thực hiện các dịch vụ an toàn thông tin; Dữ liệu thu được từ quá trình cung cấp dịch vụ giám sát an toàn thông tin 24/7.

Viettel Threat Intelligence chính thức khởi động từ tháng 10/2020, được triển khai trực tiếp trong các dịch vụ của Viettel. Một số ngân hàng tại Việt Nam cũng đang áp dụng nền tảng này để bảo vệ người dùng.

Viettel tham gia vào mạng lưới của APWG được tiếp cận những thông tin và nguy cơ an ninh mạng cấp quốc tế, qua đó sẽ xây dựng phương án hành động kịp thời cho hoạt động của doanh nghiệp mình. Đồng thời cũng giúp các tổ chức, doanh nghiệp khác cùng tham gia được bảo vệ trước nguy cơ bị tấn công và lừa đảo mạng.

Tuyết Nhung