VNHELP viện trợ Dự án cấp nước sinh hoạt cho 1.000 hộ dân ở xã Vạn Hòa (Thanh Hóa)

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ của tổ chức VNHELP (Quỹ y tế, giáo dục và văn hóa Việt Nam – Hoa Kỳ) để thực hiện dự án “Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước sinh hoạt cho 1.000 hộ dân của xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống”.

(Ảnh minh họa)

Quyết định nêu rõ, mục tiêu của khoản viện trợ nhằm xây dựng hệ thống đường ống cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân thuộc xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống giúp người dân được tiếp cận với nguồn nước sạch. Thời gian thực hiện dự án là 5 tháng kể từ thời điểm UBND tỉnh phê duyệt khoản viện trợ.

UBND huyện Nông Cống được giao chỉ đạo UBND xã Vạn Hòa (chủ dự án) thực hiện công tác quản lý dự án tại địa bàn theo quy định; phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông - Vận tải và các đơn vị liên quan quản lý, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện dự án, đảm bảo tiêu chuẩn về cấp nước sạch phục vụ nhu cầu của người dân và các vấn đề có liên quan theo quy định hiện hành. UBND huyện Nông Cống cũng được yêu cầu định kỳ báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư), bên tài trợ và các cơ quan chức năng theo quy định.

Sở Tài chính hướng dẫn UBND xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống thực hiện chế độ quản lý tài chính theo nguyên tắc trong quản lý và sử dụng viện trợ quy định tại Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 8/7/2020 của Chính phủ về việc quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.

Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông - Vận tải; Công an tỉnh; UBND huyện Nông Cống và các đơn vị liên quan hỗ trợ, quản lý dự án theo chức năng, nhiệm vụ được giao; giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến dự án theo quy định hiện hành của pháp luật.

(thoidai.com.vn)