WHO giới thiệu phim ngắn phản ánh những nỗ lực đáng kinh ngạc của trong phòng chống dịch COVID-19

Ngày 9/4, Tổ chức Y tế Thế giới Việt Nam (WHO) đã giới thiệu phim tài liệu ngắn “150 ngày sau: Câu chuyện từ công tác đáp ứng dịch COVID-19 của Việt Nam” phản ánh những nỗ lực đáng kinh ngạc của Chính phủ và nhân dân Việt Nam để đạt được những thành tựu bước đầu chiến thắng COVID-19.

WHO giới thiệu phim ngắn phản ánh những nỗ lực đáng kinh ngạc của trong phòng chống dịch COVID-19.

Theo WHO, những thành tựu này có được là nhờ vào: hệ thống đáp ứng dịch bệnh được kích hoạt sớm và kịp thời, sự lãnh đạo quyết liệt với tầm nhìn rõ ràng của Chính phủ đặt sức khỏe lên hàng đầu, các hoạt động truyền thông toàn diện đưa nguồn thông tin đáng tin cậy đến công chúng.

WHO đánh giá Việt Nam đã có những tiến bộ quan trọng trong việc nâng cao năng lực cốt lõi về phòng chống và ứng phó với dịch bệnh và các tình huống y tế công cộng khác. Không một quốc gia nào có thể chuẩn bị ứng phó trước một đại dịch như COVID-19 chỉ trong một vài ngày, vài tuần hay vài tháng. Việt Nam đã đầu tư cho sự chuẩn bị sẵn sàng trong nhiều năm qua, để khi xuất hiện tình huống khẩn cấp thì Việt Nam đã được chuẩn bị trước để ứng phó.

WHO cũng cho biết sẽ tiếp tục làm việc với Chính phủ Việt Nam cùng các đối tác nhằm tăng cường hơn nữa năng lực quốc gia về chuẩn bị và đáp ứng với dịch bệnh COVID-19, bao gồm khả năng dịch có thể lây lan rộng ra cộng đồng, và nỗ lực đưa vắc xin COVID-19 vào sử dụng. Tất cả những điều này được thực hiện trong khi hướng tới chung sống an toàn với dịch COVID-19.

(thoidai.com.vn)