World Vision Việt Nam triển khai hoạt động năm thứ hai dự án "Phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em gái" tại Điện Biên

Sáng ngày 26/2, tại tỉnh Điện Biên, Tổ chức World Vision Việt Nam (Tầm nhìn thế giới) phối hợp với Ban quản lý Chương trình vùng Mường Chà tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm thứ nhất và triển khai hoạt động năm thứ hai của dự án "Phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em gái".

Tham dự sự kiện có lãnh đạo các phòng ban cấp huyện, xã và thôn bản được thụ hưởng.

Quang cảnh hội nghị.

Tổng kết hoạt động năm 2020, Dự án "Phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em gái tỉnh Điện Biên" đã đạt được nhiều kết quả nổi bật với những con số ấn tượng: 925 trẻ em được tham gia trực tiếp vào các sự kiện truyền thông; 225 trẻ được trang bị các kiến thức và kỹ năng sống về phòng chống mua bán người; 120 trẻ tham gia các sáng kiến về phòng chống mua bán người; 251 trẻ tham gia các câu lạc bộ trẻ em tại trường học; 19 buổi truyền thông về bình đằng giới được tổ chức; 180 phụ nữ được trang bị các kiến thức về kỹ thuật nông nghiệp; 115 phụ nữ tham gia tiết kiệm hàng tháng; 3 sự kiện giới thiệu việc làm cho 195 phụ nữ; 01 nhà văn hoá cộng đồng được hoàn thành.

Tại hội nghị, đại diện các phòng ban cũng đã chia sẻ kết quả thực hiện, kinh nghiệm triển khai, thảo luận các giải pháp, và thống nhất các hoạt động sẽ triển khai trong năm tới.

Các ý kiến tập trung phân tích nhiều nội dung liên quan đến việc triển khai dự án và việc nhận biết các dấu hiệu mua bán người và bạo lực, ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em. Bên cạnh đó là công tác phối hợp giữa Tổ chức Tầm nhìn Thế giới với các địa phương, đơn vị để dự án đạt kết quả cao...

Dự án “Phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em gái tại tỉnh Điện Biên” được Bộ Ngoại giao Nhật Bản tài trợ trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ cho các Tổ chức phi chính phủ của Nhật Bản. Dự án được triển khai tại hai huyện Mường Chà và Tuần Giáo trong ba năm. Dự án nhằm trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái, giúp họ nâng cao khả năng bảo vệ bản thân và những người xung quanh khỏi những rủi ro của nạn buôn người và bạo lực, đặc biệt tập trung vào việc củng cố tình trạng kinh tế.

Trong năm 2020, UBND tỉnh Điện Biên đã có quyết định số 441/QĐ-UBND đồng ý tiếp nhận nguồn tài trợ của tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam, với trị giá là 1.631.951 USD tương đương 37.534.873.000 VND để thực hiện dự án “Phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em gái tại tỉnh Điện Biên” tại 2 huyện Tuần Giáo và Mường Chà.

(thoidai.com.vn)