Xuất hơn 4.300 tấn gạo hỗ trợ người dân Hà Tĩnh, Nghệ An, Bình Định

Sau đợt thiên tai mưa lũ kéo dài, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 4.303,465 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân ba tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Bình Định.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1823/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho ba tỉnh chịu nhiều thiệt hại nhất do thiên tai, mưa lũ gồm: Hà Tĩnh, Nghệ An, Bình Định. Theo quyết định, Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 4.303,465 tấn gạo. Số gạo này sẽ được phân bổ cho các tỉnh để hỗ trợ cứu đói cho người dân. Trong đó, xuất cấp cho Hà Tĩnh 3.000 tấn gạo, Nghệ An 303,465 tấn gạo và Bình Định 1.000 tấn gạo.

Ảnh minh họa

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm thông tin và báo cáo về số liệu nhận gạo hỗ trợ. UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Bình Định tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định.

Riêng UBND tỉnh Hà Tĩnh tổng hợp, báo các cụ thể về số khẩu, số hộ cần hỗ trợ và kết quả việc thực hiện gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính để báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh kịp thời, đúng số lượng gạo cứu trợ theo quy định.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu các Bộ ngành, địa phương chịu ảnh hưởng do mưa lũ nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 9 nhanh chóng ổn định cuộc sống cho người dân, không được để người dân không có chỗ ở, thiếu đói, bệnh tật. Tiếp tục tìm kiếm những người còn mất tích, chăm lo, bảo đảm cuộc sống cho người dân.

Linh Anh