Xuyên tạc và gieo rắc sự hoài nghi về chính sách người có công

Tháng 7 về, người dân ở khắp mọi miền trên cả nước lại giành nhiều hơn những hoạt động thiết thực nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, những người đã cống hiến, hi sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Thế nhưng trên một vài trang mạng xã hội, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị không những không thừa nhận chủ trương, chính sách đúng đắn trong thực hiện chính sách ưu đãi người có công mà chúng còn lợi dụng một số sơ hở, thiếu sót trong quá trình thực hiện để xuyên tạc, vu khống, nói xấu Đảng, nhà nước ta. Chương trình Nhận diện sự thật sẽ giúp quý khán giả và các đồng chí nhìn nhận rõ hơn những chiêu trò, thủ đoạn chống phá đó.