Tag: 16 nhóm đối tượng tiêm chủng

Mở rộng thêm 16 nhóm đối tượng tiêm chủng vaccine phòng COVID-19

Mở rộng thêm 16 nhóm đối tượng tiêm chủng vaccine phòng...

Trong kế hoạch này, Bộ Y tế đặt mục tiêu tối thiểu 50% người từ 18 tuổi trở lên...