Tag: 17 mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam đặt mục tiêu tăng cường phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi

Việt Nam đặt mục tiêu tăng cường phúc lợi cho mọi người...

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 136/NQ-CP về phát triển bền vững.