Tag: 17 tỉnh

Hỗ trợ 1,7 triệu suất ăn cho bà con 17 tỉnh, thành phố phía Nam

Hỗ trợ 1,7 triệu suất ăn cho bà con 17 tỉnh, thành phố...

Ngày 2/8, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 1,7 triệu suất ăn,...