Tag: 6 số điện thoại giải đáp

Bộ LĐ-TB&XH công bố 6 số điện thoại giải đáp gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng

Bộ LĐ-TB&XH công bố 6 số điện thoại giải đáp gói hỗ trợ...

Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn số 2418/LĐTBXH-VP gửi Sở LĐTB&XH các tỉnh, thành phố...