Tag: 62.000 nghìn tỷ

62 nghìn tỷ hỗ trợ người dân chịu tác động mạnh bởi dịch COVID-19 : Chính sách nhân văn để không ai bị bỏ lại phía sau

62 nghìn tỷ hỗ trợ người dân chịu tác động mạnh bởi dịch...

Đại dịch COVID-19 khiến hàng triệu lao động nước ta đã và đang bị ảnh hưởng nặng...